Nyní zde místní lidé naleznou důstojnější místo pro pochování svých zesnulých. Na prostranství se nachází nové cesty anebo i veřejné osvětlení.

„Kompletně jsme na místě vyměnili zeleň, provedli nezbytné terénní úpravy a nezapomněli jsme na lavičky a odpadkové koše," popsal starosta města Miroslav Picka.

Zaparkovat tam všichni mohou i s koly, protože tam město nechalo vybudovat i stojany. Nové chodníky zejména starším lidem usnadní orientaci a přístup k jednotlivým místům které navštěvují.

„Hřbitov od původního vzhledu změnil naprosto celou tvář. Bylo také potřeba pokácet staré a nemocné stromy a na jejich místa jsme vysadili stromy nové," popsal úpravy hřbitova starosta.

Na místě byla doplněna i nízká zeleň.

„Hřbitov dostal v tuto chvíli podobu spíše parku než hřbitova jako takového. Celkové náklady dosáhly částky 3 milionů," dodal starosta Miroslav Picka.

Například už v roce 2008 také město Cheb přistoupilo k revitalizaci městského hřbitova. Tehdy náklady dosáhly téměř čtyř milionů korun. Součástí bylo rozšíření městské části hřbitova, oprava starých německých hrobek, které jsou unikátní architektonickou památkou, a také se připravily prostory, kam se posléze umístily hroby několika tisíc padlých německých vojáků.