Dotaci na obnovu hřbitova válečných zajatců z první světové války chce získat od ministerstva obrany chebská radnice. O revitalizaci už mají jednat zastupitelé na svém jednání ve čtvrtek 27. září.

„Celkové náklady na obnovu by měly dosáhnout částky 1,087 milionu korun,“ uvedl chebský místostarosta Michal Pospíšil.
„V projektu, který je už zpracovaný, se uvažuje o opravě obou pomníků, novém oplocení, odstranění náletových dřevin a celkové kultivaci všech porostů,“ shrnul místostarosta.
Pokud zastupitelé na čtvrtečním jednání žádost o poskytnutí dotace na revitalizace pohřebiště schválí, radnice bude požadovat od ministerstva částku 867 tisíc korun. Sama by se na opravě hřbitova podílela částkou maximálně 500 tisíc korun.

„Kamenné pomníky mají rozvalené schody a poničené betonové sokly. Z původního oplocení zůstaly pouze zbytky s náznakem hlavního vchodu. Stromy jsou proschlé, s viditelnými dutinami a plné dřevokazných hub. Od roku 1946 nebyl hřbitov udržován,“ popsala jeho stav mluvčí chebské radnice Martina Kuželová.

„Ještě v 70. létech byly hroby označené plechovými cedulkami a pravidelně se tu sekala tráva,“ oponoval Emil Matejov, jeden z místních obyvatel. Ten tvrdí, že zkáza hřbitova začala až po připojení obce Podhrad k Chebu v roce 1976.

Na podhradském hřbitově jsou uloženy ostatky ruských a srbských vojáků z první světové války. Zajatecký tábor v Chebu vznikl začátkem roku 1915. Bylo zde umístěno asi 10 tisíc mužů z východní fronty. Hřbitov pak byl založen v polovině roku 1915.
Vysoký štíhlý pomník byl určený muslimům. Ozdobený je půlměsícem, hvězdou a citáty z Koránu. Druhý pomník je pravoslavný.