Návrat srdcí domů. To je název setkání českých a německých rodáků obce Vernéřov, které na sobotu 20. října společně chystají město Aš a německý Spolek vernéřovských rodáků. Důvodem pro uspořádání akce je obnova tamního hřbitova a jeho přeměna na pietní místo. Záštitu nad setkáním převzal ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg.

„Na této akci očekáváme více než sto hostů z Německa. Pozvali jsme také současné obyvatele Vernéřova, Horních a Dolních Pasek,“ řekl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. „Po projevech čestných hostů bude zhruba v 15 hodin hřbitov slavnostně znovuotevřen a jako pietní místo vysvěcen. Na závěr slavnosti je plánováno posezení v restauraci U Špreňarů, kam chceme pozvat i všechny Vernéřovské.“
Opravy, na kterých se podílejí město Aš, současní obyvatelé i německý spolek rodáků, se na hřbitově dějí už několik let. Nejprve bylo nutné vysekat náletovou zeleň. Poté se hřbitov dočkal nového oplocení. Úpravy zatím přišly na 700 tisíc korun.