ZAMYŠLENÍ ZASTUPITELE

Další problém, který může ovlivnit život občanů našeho města je souhlas Rady města Chebu se záměrem na zřízení vojenského hřbitova pro uložení ostatků vojáků padlých na území ČR vobdobí světových válek. Je pro mne nepochopitelná vstřícnost Rady města Chebu vtomto směru, když máme několikaletou negativní zkušenost s vyjednáváním v Německu o možnosti hospodařit na svém historickém majetku, myslím tím již pověstný les. A to že les je nezpochybnitelně historickým majetkem města Chebu, nepopírá ani bavorská vláda. Zvažujme se vší pečlivostí svá rozhodnutí a neukvapujme se. Naši sousedé to tak dělají a nehledí na to jak dlouho se problém táhne. Tím nemyslím to, že je potřebné nesmyslně protahovat řešení, ale nedělat ukvapená a nevratná rozhodnutí.

Tak jak jsem nahlédl do řady dokumentů zŽenevských úmluv, zákonů a vyhlášek, nejsem přesvědčen o správném postupu Rady města Chebu, která rozhodla o přípravě smlouvy sLidovým spolkem péče o válečné hroby o podmínkách zřízení správy a údržby vojenského hřbitova včetně finančních podmínek. Zastupitelstvu města má být 30.8.2007 předložena zpráva o průběhu realizace tohoto usnesení.

Podle mého názoru si myslím, že o takovéto záležitosti by neměla rozhodovat pouze rada a možná ani zastupitelstvo. Vzpomeňme si na několik let zpět, kdy se pod velkým nátlakem usilovalo o stejnou záležitost. Ostatky vojáků byly už tenkrát svezeny do Chebu a čekaly na uložení. Tenkrát ktomu nedošlo. Věřím, že se ani nyní rozhodnutí nezmění. Pokud by tato snaha nadále pokračovala budu navrhovat a podporovat místní referendum.

Václav Černý

zastupitel města Chebu za KSČM

Příspěvek byl redakčně zkrácen. Zveřejněna byla pouze ta část, která se týká hřbitova. (red)