Kdy bude znám správce nového multifunkční hřiště ve Františkových Lázních?

Multifunkční hřiště pro mládež u Jezírka ve Františkových Lázních už je dokončené a předané investorovi, tedy Městu Františkovy Lázně. Některé vady a nedodělky (nebránící provozu) jsou také odstraněny. V současné době pracujeme na podmínkách pro správu tohoto areálu, eventuálně na výběrovém řízení na pronájem s tím, že podmínky budou vyhlášeny a zveřejněny počátkem měsíce května. Protože jde o stavbu dotovanou z evropských fondů, musí být podmínky správy, případně nájmu v relaci s podmínkami poskytovatele dotací (například nemůže být vybíráno nájemné za užívání jednotlivých hřišť). Výsledky výběru správce, případně nájemce by měly být známy na přelomu měsíce května a června tohoto roku.