Zbrusu nové hřiště získaly v rámci úprav okolí fotbalového hřiště ve Třech Sekerách tamní děti.
„Museli jsme nejprve vykácet náletové dřeviny a místo vyčistit, srovnat terén, navézt novou zeminu a celé to připravit na osazení dřevěných herních prvků. Hřiště odděluje od silnice dřevěná palisáda,“ vypočítává starostka Tří Seker Dagmar Strnadová. „Plánujeme upravit plochu i na druhé straně fotbalového trávníku jako víceúčelové hřiště pro starší děti.“