Velké změny čekají sportovní areál v Lipové na Chebsku. Podle studie, která se v současné době zpracovává, by měly projít rekonstrukcí nejen kabiny a zázemí pro mužstvo a rozhodčí, ale také místo pro diváky a samotná hrací plocha.
„Chtěli bychom přistavět k stávající budově další část a rozšířit současné zázemí klubu. Počítáme s parkovištěma obnovou hřiště na volejbal a košíkovou. Upravit a vybudovat zavlažování potřebuje i fotbalový trávník a zkrátka nepřijdou ani diváci. Pro ty bychom chtěli postavit na jedné straně hřiště tribuny,“ vypočítává starosta Lipové Petr Klír. Obec předpokládá, že peníze na tento záměr získá z různých dotačních titulů Karlovarského kraje, státu nebo Evropské unie.