Toto kulturně-vzdělávací středisko hostilo letní sněm spolku Mladých občanů. Ti si pochvalovali zejména inspirativní prostředí kláštera.

Spolek Mladí občané oslavil rok od svého založení v srpnu 2014 a v klášterních prostorech se sešel na svém druhém sněmu. Organizace čítá přes 40 členů napříč republikou, v Teplé se jich objevilo 20. Po formální části následovaly semináře zaměřené na osobnostní rozvoj, práci s médii či projektové řízení. Během víkendu debatovali nad novými projekty a budoucím směřováním spolku.

„Mladí občané se po ročním fungování dostali do situace, kdy jsme si nově museli říct, jakým způsobem chceme dál fungovat a růst. Prostředí kláštera je neuvěřitelně inspirativní, jsme velmi rádi, že jsme zde mohli být," pochvaloval si Václav Kříž, předseda spolku. „Věřím, že díky Hroznatově akademii bude Akademie Mladých občanů ještě lepší než minulý rok." Ivana Benčová, manažerka Hroznatovy akademie, osvětlovala fungování centra.

„Hroznatova akademie navazuje jak svým názvem, tak svojí činností na zakladatele kláštera blahoslaveného Hroznatu. Snažíme se podporovat rozvoj vzdělanosti, což je zejména v našem regionu velmi aktuální záležitost. Jsem velmi ráda, že jsme mohli hostit Mladé občany a pomoci tak dalšímu rozvoji jejich vzdělávacích aktivit," dodala. Klášter premonstrátů Teplá ležící na západě Čech nedaleko Mariánských Lázní založil v roce 1193 český šlechtic Hroznata. Vzniklo tak důležité kulturní a duchovní centrum regionu. Přezíravý vztah komunistického režimu k církvi a sakrálním památkám však jeho vývoj přerušil na 40 let. Řeholníkům se v roce 1898 vrátily zdevastované a neobyvatelné budovy. Jediné, co přežilo v dobrém stavu, byla světoznámá knihovna a kostel. Aby klášter mohl znovu plně zastávat své duchovní poslání a posilovat vztah široké veřejnosti ke kulturnímu dědictví, bylo třeba podstoupit cestu nákladné a pozvolné rekonstrukce. Tepelská kanonie má nyní 14 členů a spravuje farnosti na mnoha místech regionu. V klášteře se od začátku kromě pravidelných bohoslužeb konaly koncerty a výstavy, téměř po celý rok nabízel prohlídky svých přístupných částí.