Teplá Své útočiště v nově zrekonstruovaných prostorách Kláštera premonstrátů v Teplé najde kulturně-vzdělávací středisko Hroznatova akademie. Ta začala fungovat včera a postupně se bude otevírat veřejnosti. Příchozí tak budou moci využít nové poznávací trasy, tvořivé dílny, venkovní naučnou stezku nebo zúčastnit se vzdělávacích seminářů a programů pro školy a veřejnost.

„Postupně budou dostupné výukové programy přístupné jak dětem, tak i dospělým," informoval Tomáš Bartoníček z Hroznatovy akademie. „Programy poutavou formou přiblíží nejen historii premonstrátů a historickou úlohu kláštera jako duchovního, hospodářského a kulturního centra regionu, ale i jeho současnou úlohu," přiblížil.

V areálu kláštera vznikla naučná stezka nejen pro rodiny s dětmi. „ V prostorách starého vodního mlýna budou k dispozici praktické ukázky toho, jak se v minulosti využívala vodní energie pro usnadnění každodenní práce," řekl Bartoníček s tím, že v revitalizovaných prostorách je připraveno několik výukových poznávacích okruhů.

V doprovodu průvodce se návštěvníci budou moci projít opravenými klášterními sály i podzemím kláštera. „Díky tomu tak získají vědomosti o stavebním vývoji klášterních budov nebo o životě klášterní komunity v minulosti a dnes," popsal Tomáš Bartoníček. Kromě toho se ti, kteří touží po poznání, mohou podívat na volně přístupnou expozici prezentující zcela nové poznatky o minulosti kláštera získané díky mnohaleté práci archeologů..

Nově zrekonstruované prostory kláštera v Teplé budou podle jeho slov dále využívány především jako zázemí pro kulturní a vzdělávací aktivity převážně nekomerčního charakteru pro širokou veřejnost. „Od září zde budeme pořádat řemeslné a výtvarné dílny, divadelní a hudební produkce, přírodovědné workshopy a další volnočasové aktivity," dodal Tomáš Bartoníček.