Už půl roku spolupracuje chebské K– centrum s chebskou hygienickou stanicí (Deník informoval). Tato úspěšná spolupráce ale není zdaleka jejich jediná aktivita. Věnují se především uživatelům drog, ale i jejich blízkým.

Mnozí obyvatelé znají K– centrum jako zařízení, kde si mohou drogově závislí vyměnit injekční stříkačky. Ačkoliv jde o aktivitu, která chrání společnost obecně, stále se najdou tací, kterým se tato aktivita nelíbí.

„Je pravdou, že se s negativními ohlasy setkáváme,“ uvedla vedoucí K–cetnra Zuzana Skálová. „Často nám lidé vyčítají, že jim stříkačky zdarma dáváme. My je ale vyměňujeme. Důvod je velice jednoduchý. Kdybychom to nedělali, stříkačky by mohli pohodit kdekoliv ve městě. To ale není vše. Pokud by si je mezi sebou půjčovali, hrozil by nárůst nakažených žloutenkou typu C nebo HIV. Jen za minulý rok jsme vyměnili necelých 23 tisíc injekčních stříkaček. Kde by skončily, kdyby si je k nám drogově závislí nepřišli vyměnit?“

Kromě toho ale také K– centrum poskytuje rizikovým skupinám zázemí. „Drogově závislí se u nás mohou osprchovat, vyprat si oblečení nebo si dát čaj a polévku.“ Podle Zuzany Skálové jde o důležitou součást jejich práce. „I drogově závislí jsou stále lidé.“

Důležitou součástí prevence je ale také pravidelné testování na HIV. „S hygienou ho pořádáme každé první pondělí v měsíci. K nám ale mohou zájemci z řad široké veřejnosti přijít každé pondělí od 16 do 17 hodin. Kromě screeningového testu na HIV je možné se otestovat také na syfilis.“ Podle vedoucí K–centra není nutné mít žádné obavy. „Testy jsou anonymní a bezplatné.“ A pracovníci K–centra již mohou pozorovat první výsledky. „Při posledním testovacím dnu, který jsme na začátku května s hygienickou stanicí pořádali, přišlo dohromady 28 lidí. Je to úspěch, a tak plánujeme další testovací dny.

K–centrum poskytuje také širokou škálu poradenství v této problematice. „Přicházejí k nám jak rodiče či blízcí uživatelů, ale závislí lidé, kteří jsou odhodlaní jít se léčit. A další skupinou jsou ti, kteří sami přestali nebo se vrátili z léčebny, jde o následnou péči,“ dodala.
„Jejich práci jim nezávidím,“ řekl Cheban Tomáš Mašek.