Ale vidět tu můžete i domy, které chátrají a jsou trnem v oku nejen návštěvníkům města, ale i místním a vedení města. Podle starosty Mariánských Lázní Martina Kaliny je to zčásti ještě důsledek éry privatizace, kdy veřejný majetek přešel do soukromého vlastnictví. Mnoho vlastníků se o své nemovitosti po celá léta nestará. Jsou to v některých případech cizinci a přestože se město s nimi pokouší dohodnout, mnohdy se to nedaří. Podívejte se sami, které budovy by si zasluhovaly pozornost a péči. Poznáváte je?