V Chebu by mohlo tento trend změnit místní gymnázium. V rámci přístavby jazykového a komunikačního centra by mělo vzniknout planetárium, později možná i science muzeum.

Projekt (o kterém Deník již informoval) připravilo Gymnázium v Chebu se svou partnerskou školou v Olešnici. Jde o Česko - německé jazykové a komunikační centrum. Stavební práce měly sice začít už více před rokem, o dotaci se ale rozhodlo až na podzim minulého roku. Česká strana na vybudování centra dostala víc než jeden milion eur. „V současné době je projekt ve fázi výběrového řízení na dodavatele,“ uvedl Jaroslav Kočvara, ředitel Gymnázia Cheb.

Právě dnes, ve čtvrtek, bude komise dodavatele vybírat. Pokud některá ze společností splní všechny podmínky a nenastanou další komplikace, stavět by se mohlo začít v dubnu či květnu. Stavba by pak měla být hotová za rok od zahájení prací.

V přístavbě chebského gymnázia by se měla nacházet stupňovitá aula, planetárium, později také interaktivní muzeum. Vedení školy by chtělo tímto způsobem zatraktivnit přírodovědné a technické obory, jejichž odborníci mají České republice zanedlouho chybět. „Myslíme si, že třeba zmíněné planetárium může popularizovat přírodní vědy obecně,“ dodal ředitel.

A právě to je problém, na který upozorňuje také Výzkumný ústav pedagogický v Praze. O technické a přírodovědné obory je ale velký zájem naopak například v asijských zemích.

„Děti nevidí smysl učení, protože si nedovedou pod jednotlivými obory představit něco konkrétního. Pak jim chybí motivace,“ vysvětlovala Stanislava Krčková, ředitelka VÚP. „Je potřeba žáky zaujmout, ukázat jim, co by konkrétně mohli dělat, kdyby se pro ten který obor rozhodli. A je nutné začít už u žáků základních škol.“

VÚP proto chystá ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání projekt, který má vytvořit systém funkčních partnerství základních a středních škol, včetně gymnázií, se zaměstnavateli. Součástí plánovaných aktivit je i příprava učitelů základních a středních škol pro kvalitní a atraktivní výuku přírodních věd, matematiky a technologií.

„Chceme, aby děti měly šanci poznávat svět práce, a mohly tak lépe uvažovat o vlastní budoucnosti. K tomu je potřeba úzký kontakt škol s praxí,“ popisoval Jaroslav Faltýn z VÚP, který se na přípravě projektu podílí. „Plánujeme exkurze ve firmách, chceme zajímavou formou představovat jednotlivé profese přímo na školách, organizovat praxe a stáže žáků u potenciálních zaměstnavatelů v jejich regionu. Chceme podpořit i vzdělávání učitelů, aby mohli lépe podněcovat vztah dětí k předmětům, o které je nyní malý zájem.“