Integráček jako výherce krajského kola v 5. ročníku soutěže školních časopisů byl pozván na slavnostní setkání finalistů, vyhlášení vítězů a předání cen Školního časopisu pro rok 2011 do Brna, aby zde hájil barvy Karlovarského kraje. Akce se konala od 1. 12. (vyhlášení výsledků v kategorii ZŠ) do 2. 12. 2011 (kategorie SŠ).

Jelikož jsme jeli skoro přes celou republiku, náš odjezd z Chebu byl více jak brzký (3:30).

Ale jak se říká ‚,ranní ptáče, dál doskáče‘‘. A my jsme skákali opravdu daleko. Cesta byla zdlouhavá a vyčerpávající, ale i přesto jsme se pobavili, a to nejen vtipnými polohami, ve kterých jsme usínali. Nakonec jsme se přeci jen dostali na místo konání - Střední školu polytechnickou v Brně. Na úplně maličký okamžik jsme si zde připadali jako Alenka v říši divů, neboť jsme se ocitli v ultramoderní budově.
Jelikož jsme přijeli o hodinu dříve, měli jsme možnost v klidu si prohlédnout naši konkurenci, rozvěšenou na nástěnkách.

Díky výstavě časopisů jsme pozorně prozkoumali, jaké typy školních časopisů se tvoří nejen u nás, ale i na Slovensku. Zabořili jsme tedy nosy do konkurenčních „plátků“ a snažili se pokud možno realisticky odhadovat naše šance. Nezdály se nám zrovna vysoké. Naši nejistotu posiloval i list bílého papíru zavěšený nad naším časopisem. Právě sem měli ti, kteří si jej prohlédnou, psát své dojmy, připomínky, hodnocení a vzkazy. Zatím zel prázdnotou. Teprve těsně před začátkem celé akce se objevilo několik řádků chválících naši grafiku!

A pak se to celé dalo do pohybu! Slavnostní zahájení, kterého se ujal Petr Kantor, vystřídala řada různorodých workshopů, na nichž jsme se seznamovali s taji novinářské kuchyně. Škoda jen, že se nakonec nekonala Grafika časopisu s Lenkou Odvárkovou, neboť tu podle slov moderátora „zničili“ předešlý den žáci základních škol.

Je nám ale jasné, že čtenáře rozhodně nezajímá, co jsme se na jednotlivých kurzech dozvěděli, takže přeskočíme dvě a půl hodiny a přeneseme se rovnou na vyhlášení výsledků. Ano, těch výsledků, které byly rozhodně nad naše očekávání.

Rozhodně jsme nepředpokládali, že jako naprostí nováčci dosáhneme nějakého úspěchu, i když buďme upřímní, malá jiskřička naděje přesto doutnala. Přijeli jsme se prostě čestně zúčastnit. První šok se dostavil záhy, a to když jsme získali Cenu poroty za představení oborů (myšleny obory školy, pozn. red.). Kvůli kochání se diplomem jsme tak nějak zapomněli sledovat další výsledky, takže když podruhé zaznělo jméno Integráček, chvilku nám trvalo, než jsme vůbec zareagovali! Ziskem 3. místa za obsah školního časopisu jsme byli naprosto vyvedeni z míry.

Z 208 školních časopisů právě ten náš skončil třetí! Za tento úspěch vděčíme nejen sobě, ale rovněž zakládajícím členům Integráčku, kteří v loňském školním roce odmaturovali – Martinu Ročkovi a Miroslavu Novotnému. Pánové, děkujeme!

A co říci na konec? Snad jen to, že jsme si do příštího ročníku soutěže školních časopisů nasadili docela vysokou laťku, kterou ale hodláme rozhodně překonat! Držte nám palce!

Petra Krističová, Petra Nedvědová, Vladimír Zlámal (všichni z 2.ITV ISŠ)