K dotaci je nutné připočíst ještě vlastní podíl žadatele, který činí 10 procent. Z rozpočtu kraje bude na tyto účely vyčleněna částka přesahující 183 tisíc korun. Podání žádosti odsouhlasili střední škole radní Karlovarského kraje.

Program „Centra odborné přípravy" vypisuje ministerstvo zemědělství. Účelem státní podpory je zvýšení kvality odborného vzdělávání žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s rezortními obory vzdělání, jako je zemědělství, lesnictví, zahradnictví, vinařství, veterinářství, potravinářství a rybářství, a jejich seznámení se s nejnovějšími technologiemi a mechanizačními prostředky. Program funguje již několik let, přičemž z něj lze každoročně získat dotaci v maximální výši 1 666 000 korun.

Hasiči cvičili zásahy v nepřístupném terénu i za snížené viditelnosti
VIDEO: Hasiči cvičili zásahy v nepřístupném terénu i za snížené viditelnosti

„V rámci Karlovarského kraje je Integrovaná střední škola v Chebu jedinou střední školou, která může čerpat finanční prostředky z uvedeného dotačního programu. Máme proto radost z toho, že i díky dotacím od ministerstva zemědělství se daří postupně vylepšovat zázemí pro odborný výcvik. Naší jednoznačnou snahou je posilovat technické vzdělávání, aby byl na trhu práce dostatek kvalifikované síly, o níž je ze strany zaměstnavatelů velký zájem,“ uvedl krajský radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák.

Integrovaná střední škola Cheb má v plánu z dotace pořídit multifunkční stroj pro hospodaření na orné půdě a travních porostech. Jedná se o stavebnicový systém umožňující využití jedné pohonné jednotky k široké škále zemědělských činností prostřednictvím výměnných součástí. Financování projektu je stanoveno jako ex-post, to znamená, že žadatel obdrží dotaci až po ukončení a vyúčtování projektu. Z tohoto důvodu příspěvková organizace požádala svého zřizovatele o návratnou finanční výpomoc na předfinancování.