Problém, který měl s výtahem v domě s pečovatelskou službou v Kamenné ulici v Chebu, je už vyřešen. A to také zásluhou Chebského deníku, jak Nedorostek vyzdvihuje.

„Jsem strašně šťastný, že už výtah funguje," prozradil se štěstím v očích invalidní důchodce Jaroslav Nedorostek. „Mohu tak jezdit na vozíčku ven s pejskem a také na delší procházky. Už mě prakticky nic neomezuje. Nemusím využívat nájezdové rampy. Bylo to pro mě velice složité, jelikož mi nepracuje dobře srdce. Chtěl bych touto cestou poděkovat Chebskému deníku a zejména městu Cheb, které mi pomohlo od mých těžkostí," dodal.

Problém s výtahem přetrvával v pečovatelském domě několik měsíců. Výtah byl totiž zablokovaný pro přivolání zvenku hlavně kvůli stížnostem místních obyvatel na přespávání bezdomovců ve výtahu a vykonávání potřeb v něm a také kvůli pohybu cizích osob v domě.

Komplikace měli podle obyvatel domu s výtahem také lidé z rychlé záchranné služby, kteří neznali situaci v domě a cestu k nemohoucímu hledali i o několik cenných minut déle.

„Pro pana Nedorostka jsem vždy, když potřeboval, sjela výtahem dolů. Nyní už to bohudík není potřeba a on se může pohybovat sám. Ráda mu ovšem pomohu i v budoucnu, až to bude potřeba," řekla obyvatelka domu, která si nepřála být jmenována.