„Všechny strany se v rámci debaty shodly, že aktivní podpora investorů a s tím spojených oblastí, jako jsou pracovní místa a zázemí, infrastruktura, školství a Green Deal, jsou v rámci rozvoje kraje zcela zásadní. Náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí Karel Jakobec společně s předsedou Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje Tomášem Lindou a členy Sdružení pro zahraniční investice AFI diskutovali s investory, starosty a dalšími zástupci místní samosprávy v rámci panelové diskuse na téma Systematický přístup ke zlepšení podnikatelského prostředí. V něm se především věnovali problematice podpory firem, které v rámci Karlovarského kraje investují v oblasti průmyslu a služeb,“ sděluje ředitelka Krajské hospodářské komory Lenka Mansfeldová.

Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční investice AFI, seznámil s výsledky celorepublikového průzkumu mezi firmami a investory, který mapoval zejména problematiku pracovních sil, budoucí investiční plány, aktuální problémy investorů nebo oblast Green Dealu. „Karlovarský kraj, zejména Sokolovsko, musí nyní aktivně řešit otázku Green Dealu. Znamená to dívat se na tuto masivní změnu jako na příležitost, nikoli jako na problém, a začít budovat podnikání v oborech založených na dekarbonizaci. Energetická krize Green Deal pozmění, ale dekarbonizaci spíše urychlí,“ uvádí Blažek s tím, že z průzkumu sdružení AFI také vyplývá, že 40 % investorů vnímá Green Deal jako příležitost, a toto číslo letos dál roste.

Členka Řídícího výboru Sdružení pro zahraniční investice AFI Gabriela Hrbáčková prezentovala data z aktuálního průzkumu personální agentury Hofmann Personal a sdružení AFI mezi investory na specifika pracovního trhu v Karlovarském kraji. „75 % firem totiž uvedlo, že mají problém najít kvalifikovanou pracovní sílu na nižší pozice a 35 % na střední pozice. 64 % firem z Karlovarského kraje však v reakci na aktuální situaci uvedlo, že uprchlíci mohou zaplnit pracovní místa a vyřešit tak dlouhodobý problém s nedostatkem pracovníků a 63 % z nich jim dokonce plánuje nabídnout pracovní místa,“ sděluje Hrbáčková dále s tím, že tento závěr podporuje i komentář náměstka hejtmana Karlovarského kraje pro oblast životního prostředí Karla Jakobce k aktuální situaci: „Od začátku krize na Ukrajině pomáháme ukrajinským občanům s ubytováním a dalšími procesy, které souvisí s příchodem do Česka. Uvědomujeme si vážnost situace, na druhou stranu ale jejich příchod může znamenat pro Karlovarský kraj příležitost. Z našeho kraje odchází, ať už z pracovních nebo osobních důvodů, hodně obyvatel a jejich počet v regionu stále klesá. Rádi proto vytvoříme pracovní příležitosti i zázemí ukrajinským občanům, kteří budou chtít u nás zůstat,“ doplňuje Jakobec.

Tomáš Linda, předseda Krajské Hospodářské komory Karlovarského kraje, vidí příležitost vytěžit maximum pro Karlovarský kraj z jeho unikátní polohy: "Obrovskou příležitost pro Karlovarský kraj vidím v řešení dopravní infrastruktury, konkrétně napojení našeho regionu na německou dálniční síť, dostavbě dálnice D6 do Prahy a v otevření otázky rychlostní tepny přes Krušnohoří. Rozvoj železniční sítě je také velmi důležitý pro dopravní infrastrukturu našeho kraje. Co ale vnímám jako riziko, je to, že se nepočítá s naším regionem v rámci plánovaných tras vysokorychlostních železnic,“ říká přesvědčeně Linda.

Školství je jedna z oblastí, jejíž rozvoj je pro Karlovarský kraj klíčový. Filip Dušek, místopředseda Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje a majitel společnosti Elroz Invest, shrnuje pozitiva, ale také budoucí výzvy pro Karlovarský kraj v oblasti školství: „V poslední dekádě došlo k mnoha významným investicím do školství, kdy bylo několik středních škol zejména technického zaměření zmodernizováno nebo i nově postaveno. Prioritou budoucnosti je, aby v kraji působily kvalitní střední a vysoké školy a ať nám zůstávají v regionu jejich absolventi,“ dodává Dušek.

Klára Sobotková, místopředsedkyně Kontrolní komise Sdružení pro zahraniční investice – AFI upozorňuje na budoucí nedostatek průmyslových prostor na Karlovarsku, po kterých je enormní poptávka: „Karlovarský region je vzhledem ke své poloze velmi atraktivní pro firmy z Německa a také pro rozšiřování kapacit firem, které již na v regionu působí. V našem přehledu však vidíme, že budoucí rozšiřování průmyslových zón na Karlovarsku a Chebsku není dostačující a tím pádem tato oblast může přijít o důležité investory pro rozvoj obchodu a služeb.“