Na náměstí se tak objeví nejen nové lavičky, ale také odpadkové koše a truhlíky pro květiny anebo stromky. Na nákup nového mobiliáře vyčlenilo město Cheb částku až 700 tisíc korun.

„Když jsme nechali před letošní sezónou zkontrolovat lavičky, přišli jsme na to, že téměř polovina z nich už je poničená," uvedl starosta města Chebu Petr Navrátil.

Město se rozhodovalo, jaký mobiliář do historického centra aplikovat. Připadalo v úvahu i to, že by lavičky byly historického rázu, anebo se vázaly k určitému století. Nakonec se však vedení města rozhodlo, že tímto směrem nepůjde.

„Když jsme sledovali historii toho, jakým způsobem se vyvíjelo například osvětlení na chebském náměstí v uplynulých desetiletích, přišli jsme na to, že chebské náměstí pokaždé zdobil nejmodernější mobiliář, který byl v té době k dispozici. A proto se chceme tohoto trendu držet," poznamenal Petr Navrátil.

Hlavním požadavkem na architekty, kteří mobiliář budou připravovat, bylo především to, aby se lavičky a odpadkové koše dobře udržovaly, aby se s nimi dalo bezproblémově hýbat a podobně.

„Manipulovat potřebujeme s lavičkami především kvůli různým slavnostem, které se v Chebu každoročně odehrávají. Ať už to je FIJO anebo Valdštejnské slavnosti," vysvětlil Petr Navrátil. Mezi různými návrhy se objevily i lavičky, které byly svým vzhledem zajímavé, ale špatně by se o ně pečovalo.