Sdružení místních samospráv České republiky totiž vyhlásilo celostátní sbírku na pomoc zadluženým Pramenům. Za pár dní se na transparentním účtu nashromáždilo více jak dvě stě tisíc korun. A pomáhají jak lidé, tak obce po celé republice.

„Sdružení místních samospráv chce u příležitosti stého výročí založení Československa inspirovat vlnu solidarity, která by stávajícímu vedení Pramenů pomohla překonat historickou zátěž, jež obec zcela paralyzuje,“ informoval Stanislav Polčák, předseda Sdružení místních samospráv České republiky. Prameny mají dlouhodobě zablokovaný účet, nesmí nakládat se svými pozemky, infrastruktura chátrá a život v obci je čím dál obtížnější. Prioritou pro současné vedení je vybudování nové kanalizace a čističky odpadních vod. „Jakmile zaprší, tečou lidem splašky do sklepů a rozlévají se po silnici,“ uvedla starostka Pramenů Michala Málková.

Sbírka je podle předsedy Sdružení místních samospráv projevem solidarity s malou obcí. „Pokud by každá obec přispěla částkou jedenáct tisíc korun, dluh by byl vyřešen,“ uvedl. Peníze mohou všichni, kteří chtějí pomoci, poslat na transparentní účet. „Na něm shromažďujeme finanční dary a po komunálních volbách a ustavení nového vedení obce zveřejníme, jakým způsobem sbírka pomohla Pramenům a jeho občanům,“ řekl Stanislav Polčák. Na účtě je už více jak čtvrt milionu korun a přispěly obce z celé republiky. Mezi nimi je i město Ostrov. Rada města odsouhlasila poskytnutí finančního daru ve výši jedenáct tisíc korun.

Sdružení navíc bojuje za to, aby byl insolvenční zákon novelizován tak, aby umožnil obcím v podobně neřešitelné situaci vyhlásit bankrot.