Vyplývá to ze statistiky Oblastního spolku Českého červeného kříže v Chebu (OS ČČK). V uplynulém roce vyškolili pracovníci tohoto spolku více než tisíc lidí v jednotlivých normách první pomoci. Jak z jejich slov vyplývá, lidé, kteří k nim na kurz dorazí, mají chuť se učit a odcházejí nabiti vědomostmi. Zároveň jsou poučeni, jakých chyb se vyvarovat. Ale i tak se občas najde někdo, kdo by chtěl některé zdravotní zákroky řešit zastaralým způsobem.

„Setkáváme se s tím například při zásadách první pomoci pacientovi, kterého postihl epileptický záchvat. Někteří lidé chtějí při epileptickém záchvatu bránit záškubům svalstva zalehnutím či uvažují, že by místo záklonu hlavy pro uvolnění cest dýchacích raději špendlili jazyk,“ informoval tajemník Úřadu OS ČČK Cheb Jakub Jestřáb. Chybování jako takové však pracovníci u laické veřejnosti nepozorují. Jde většinou pouze o neznalost. „Ve chvíli, kdy jsou již lidé na kurzech, tak se dozvědí správné postupy a ty poté v naprosté většině případů bez chybovosti aplikují v praxi,“ poznamenal Jakub Jestřáb.

Ilustrační foto
Aš hledá osobnost města

„Z vlastní zkušenosti mohu říct, že se nevěnujeme žádnému tématu kvůli neznalosti hlouběji či podrobněji pokud vyvstane dotaz či nepochopení, tak jej samozřejmě dovysvětlujeme, avšak jedná se spíš o ujasnění si kupříkladu odbornějších termínů. Například je nutné detailně vysvětlit pojem mečovitého výběžku kosti hrudní pro správnou polohu rukou při resuscitaci,“ upřesnil delegát. U vzdělání si Český červený kříž zakládá dlouhodobě na kvalitě a snaží se jej soustavně vylepšovat nejen s postupem techniky, ale také podle zpětné vazby účastníků. „Disponujeme moderními technickými prostředky. Jsou to například resuscitační anduly, figuríny a aédéčka, což jsou externí defibrilátory, či anatomické modely,“ vysvětlil Jakub Jestřáb.

Vysoká úroveň výuky je také zajištěna stabilním pedagogickým sborem, který je složen z velmi kvalitních a erudovaných odborníků.

„Můžeme se také pyšnit získanými akreditacemi třeba z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstva práce a sociálních věcí, a to nejsou zdaleka všechny. V poslední době k nám nachází cestu stále více zájemců o vzdělání v normách první pomoci. V roce minulém jsme proškolili v jednotlivých normách první pomoci více jak 1000 osob,“ potvrdil pracovník Českého červeného kříže.

Aby uměli poskytnout první pomoc i děti a studenti, pořádá chebský Červený kříž každoročně i soutěže.

Která města se mohou na hřiště v hodnotě 1,5 milionu korun těšit, rozhodne veřejnost v hlasování, které potrvá do 28. února 2019. V kraji se hlasuje o hřiště v Aši, Františkových Lázních, Chodově, Karlových Varech, Mariánských Lázních a Ostrově.
Kde vyroste další hřiště? Rozhodne hlasování

„Jako každý rok se i v roce 2018 konala soutěž mladých zdravotníků, při které porovnávají své znalosti a dovednosti z první pomoci děti z prvních a druhých stupňů základních škol okresu Cheb a Sokolov. V dubnu přijelo na 20 družstev a družstva, která skončila na prvních místech, vyrazila své okresy reprezentovat do kola krajského. Hned po skončení jsme začali pracovat na dalším ročníku, který se letos uskuteční v dubnu nebo květnu,“ poznamenal Jakub Jestřáb.

Chebský Červený kříž expanduje se svými službami z Chebska, Ašska a Mariánskolázeňska také na Sokolovsko a Karlovarsko. „Můžeme tedy říct, že se s námi můžete při zdravotních službách a školeních v současnosti setkat po celém Karlovarském kraji. Minulý rok naši zdravotníci zabezpečili desítky akcí sportovních, osvětových a kulturních a odsloužili tak celkem 1102,25 hodin a ošetřili 309 zranění,“ dodal Jakub Jestřáb.

V Domově pro seniory na chebském sídlišti Skalka se setkali klienti tohoto domu spolu s klienty z domu v Dragounské ulici.
Klienty z Dragounské čeká stěhování. Dům využije město

Zdokonalení výuky oceňuje i veřejnost. „Moc mě těší, že se první pomoc i nadále vyučuje. Lidé tak mají možnost si základy toho, jak lidem pomoci, neustále osvěžovat. Znalosti pak mohou využít při nehodě,“ řekla Marta Malá z Chebu.