Ve čtvrtek 29. března od 18.15 hodin v přednáškové místnosti knihovny objasní třeba to, co hebrejské slovo pesach vlastně znamená. Odpoví také na otázku, jakou událost Pesach, svátek nekvašených chlebů, připomíná, jak dlouho trvá, co vyjadřuje. Je správné ho označovat za židovské Velikonoce? S jakými rituály a symbolickými jídly je Pesach spojen, co zakazuje? 

Ilustrační foto.
Ozdobí si velikonoční perníčky