Svou úlohu předsedy poroty v českém zemském finále charitativní soutěže Missis 2013 zvládl s bravurou. V mariánskolázeňském divadle také dekoroval novou českou missis. O kom je řeč? O prezidentském kandidátovi Janu Fischerovi. Ten i přes evidentní zaneprázdnění neodmítl žádost Chebského deníku o krátký rozhovor.

Hovoříme spolu po českém zemském finále Missis 2013. Jak se vám líbily výkony soutěžících a jaký typ žen upřednostňujete vy osobně?

Já myslím, že to bylo spíš o sympatiích než o tom, která soutěžící se mi líbila. Ovšem obdivuji na nich, že našly tu odvahu se soutěže zúčastnit, že měly nápady, že se na klání dobře připravily, že mají děti, které šly do toho s nimi. A jak jsem s některými soutěžícími mluvil, tak nemusely ratolesti příliš přemlouvat. Svědčí to o dobrých vztazích v rodině, a to také dneska něco znamená. A navíc že se nyní jednalo o 20. ročník takové soutěže, to rozhodně také potěší. Pokud jde o typ ženy, která se mi zamlouvá, mám rád ženy vlídné, ženy do deště a do nepohody, které dovedou pomoci a o které se mohu opřít. S jednou takovou žiji 25 let. Tak to je přesně můj typ.

České finále se odehrálo v Mariánských Lázních. Jaký vztah máte k tomuto městu? Případně – máte na západě Čech nějaké své oblíbené místo?

Tak pokud jde o Mariánské Lázně, tady musím být tak dvakrát třikrát do roka. Sem mě to táhne. Naposledy jsme zde byli s manželkou asi tak před třemi týdny. Navštívili jsme i Kladskou. Myslím, že Mariánské Lázně po jakémsi předchozím útlumu zase nabírají dech. Je to krásné město s krásnou přírodou a s krásným okolím. Má ducha a má kulturu. Jezdím sem strašně rád. V západních Čechách mám ještě jedno oblíbené místo. Jsou to Konstantinovy Lázně. Tam jsem jako malé dítě jezdil s rodiči na dovolenou a nemohu se tam nevracet.

Jste kandidátem na prezidenta. Můžete stručně vysvětlit, proč jste se k takovému kroku odhodlal?

Přestože jsem poslední dva roky pracoval v Londýně, rozhodnutí vycházelo z toho, že mi nikdy nebyl lhostejný vývoj v naší republice. A velmi silně vnímám vztek a zklamání lidí ve vztahu k české politice. Chci přispět ke změně a nabídnout své zkušenosti, protože ve změnu opravdu věřím. Druhým důvodem bylo to, že se tentokráte bude jednat o takzvanou přímou volbu.

Nastínil jste své priority – silnou ekonomiku, vládu práva, odpovědnost, slušnost a národní zájmy. Znáte podle vás nějaký efektivní způsob, jak tyto priority rychle prosazovat?

V rámci kompetencí a nejen v rámci nich. Program jsem připravil takový, jaký je spojený s těmi prioritami, o kterých jste mluvil. Já vím, že prezident není na leccos sám, ale budu-li zvolen, tak ne pouze jako osoba, ale bude i zvolen můj program. A ten program vnímám jako dohodu – smlouvu s občany.

Budu apelovat na politiky, vládu i parlament. Budu využívat možností zúčastnit se jednání, schůzí vlády, Sněmovny i Senátu, abych je vedl k tomu, aby se kompetentní důležitými věcmi zabývali. Vše bych chtěl dělat veřejně a průhledně pro občany.

Rozhodně si myslím, že prezident po přímé volbě nebude žádná ceremoniální figura.

Máte vy osobně někde ve světě svého oblíbeného prezidenta?

Už nežije! A byl to John Fitzgerald Kennedy.