Velký jarní úklid mají pracovníci Chebských technických služeb (Chetes) za sebou. V současné době je ale začaly zaměstnávat opravy komunikací, které jsou po zimě hodně poničené.

„Jarní úklid trval tři týdny, během kterých se po etapách uklízí celé město,“ uvedl Tomáš Pucholt z Chebských technických služeb. „Po letošní tuhé zimě se sypalo i inertními materiály, a tak byl úklid náročnější.“ Někteří obyvatelé se jako každý rok zlobili kvůli uzavřeným ulicím. „Celý den se nemohlo v jedné části města parkovat, to se mi nelíbilo,“ řekl Marcel Dvořák z Chebu.

„Jinak to ale opravdu řešit nejde,“ reagoval Tomáš Pucholt.

Také letos měli někteří lidé pocit, že úklid neproběhl tak, jak by měl. „Na Zlatém vrchu byly problémy se zaparkovanými vozidly a také celkově zde byl úklid náročný. Museli jsme se sem proto ještě vrátit další den.“ S některými pracemi zaměstnancům technických služeb pomáhají také lidé z veřejné služby.

A jak vysvitlo slunce, mají pracovníci Chetes o další práci opět postaráno. Na šlapanské cyklostezce má být málo odpadkových košů. A pokud jsou plné, vyhazují lidé nepořádek okolo. „Cyklostezka se uklízí pravidelně jednou týdně, včetně vysypání košů a úklidu kolem nich,“ vysvětlil Pucholt. „Například dnes je zde strojní čištění i mimo 'plán'.“ Problémem je, že je cyklostezka relativně nová. A tak je nutné některé detaily doladit. Podle některých informací by se zde ale mohl počet odpadkových košů zvýšit.

Ačkoliv velký jarní úklid skončil, rozhodně si pracovníci Chetes nemohou na nedostatek práce stěžovat. Teď se totiž mimo jiné zaměřují na opravy po zimním období. Někteří pracovníci jen doufají, že budou řidiči tolerantnější. Pokud totiž stojí zaměstnanci technických služeb s vozidlem uprostřed silnice, mívá to svůj důvod.