Život je jako klubko vlny, stále z něj odmotáváte a bojíte se, že ho vypotřebujete dříve, než uplete celý svetr. Každou hodinu, každý den, každý rok upletete část svetru svého života. Aby byl váš budoucí hábit kvalitní a chránil vás před chladem a větrem, je nutné uplést ho dostatečně pevný. Tou režnou nití, která drží všechny části pohromadě, je píle, úcta, rozvaha, cit a charakter. Jednou z jehel vedoucích nit může být vzdělání. Na tomto místě bezpochyby platí čím více tím lépe. Tímto pořekadlem se řídí žáci oboru podnikání, nástavbového studia.

Tito mladí studenti úspěšně ukončili řemeslo, tedy učební obor a rozhodli se rozvinout své schopnosti a možnosti uplatnění. Jak již název napovídá, osvojují si žáci během studia dovednosti a znalosti potřebné k osamostatnění při výkonu svého zaměstnání. Získat živnostenský list je dnes velice snadné, avšak být úspěšným podnikatelem předpokládá krom zvládnutí oboru, v kterém podnikáme, též například znalosti účetnictví, ekonomiky, marketingu.

Při podnikání se obchodník musí spolehnout sám na sebe především při jednání se svými obchodními partnery, aby absolvent oboru podnikání věděl, jak s těmito lidmi jednat, osvojuje si během studia znalosti s oblasti psychologie. Všichni víme, že pohybovat se úspěšně ve světě obchodu není snadné, kdykoliv můžete klopýtnout a ztratit směr, z tohoto důvodu je nedílnou součástí učebního plánu předmět právo.

Abychom nezapomněli, nejsme tu sami. Náš stát je obklopen nekonečnými možnosti uplatnění. Proč nedolovat zlatou rudu i za hranicemi své domoviny? Protože nám chybí ty správné nástroje? Ale oni je mají! Těmi nástroji jsou samozřejmě cizí jazyky, které si žáci při studiu oboru podnikání taktéž osvojují.

Stále platí, že řemeslo má zlaté dno. Absolvent učebního oboru posílen o maturitní vysvědčení z oboru podnikání si snadno vybojuje své místo na trhu práce.

Zkušenosti studenta druhého ročníku oboru podnikání Zdeňka Potužníka: „Nosil jsem v hlavě svou vizi, ale k jejímu vyplnění potřebuji vyšší vzdělání a proto jsem se rozhodl, že si pro začátek dodělám maturitu. Na druhou stranu musím přiznat, že se mi ještě ani nechtělo pracovat, komu by se taky chtělo. Měl jsem na výběr z několika škol, které mi nabízely dvouleté nástavbové studium, během kterého bych si dodělal maturitu. Nakonec má volba padla na ISŠ Cheb. Měl jsem s ní dobré zkušenosti z předchozího studia a taky hrálo velkou roli i to, že bydlím kousek od Chebu.

Z mého okolí jsem slyšel negativní ohlasy na ISŠ, ale stejně jako při mém prvním nástupu se nevyplnily. Ba spíše naopak, za celou dobu jsem byl s přístupem učitelů a s výkladem látky spokojen. To, co jsem se naučil, jsem vždy dokázal uplatnit na různých brigádách a při pomoci rodičům doma. Rozhodně se nebojím, že bych na trhu práce nenašel uplatnění, a to ne jen v tuzemsku, ale i v zahraničí, jelikož jsem k učňovskému listu dostal i certifikát platný v celé Evropské unii a paragraf 50, který je nezbytný k mému povolání mechanika elektronických zařízení.

Tak to bylo na ´učňáku´, ale nyní jsem už ve druhém ročníku nástavbového studia a moje spokojenost se i nadále zvyšuje. Postupně získávám vědomosti z oblasti podnikání a vesměs všeho co se týká ´byznysu´. Tyto znalosti jsem v letošním roce začal pozvolna využívat aktivně, s kamarádem jsme otevřeli naší první živnost a to na základě toho, co jsme se naučili. I přes pár pochybností, které vyvolala aféra spojená s ISŠ a bývalým vedení školy, nelituji svého rozhodnutí.

Setkal jsem se zde s profesionálním přístupem. Když se bavím s kamarády studujícími na jiných školách, tak mám skutečně jedny z nejlepších zkušeností. V dnešní době máme nového ředitele a ten nám vlévá do žil nové impulsy, motivuje nás a stále více přesvědčuje, že ISŠ se bude rozvíjet a zdokonalovat. Škola nás má co nejlépe připravit do života a myslím si, že se mi dostalo toho nejlepšího učení. Už teď se cítím připraven a věřím, že nejsem sám.“

(thb)