Movember se blíží do finále, po jeho skončení kníry zmizí. Narostou znovu v příštím listopadu. Svůj postoj k této charitativní akci dali najevo muži nejrůznějšími způsoby. A mezi těmi originálními ´knírači´ je také pedagog z chebského gymnázia Libor Matoušek. Ten dokonce vyjádřil svůj přístup k Movemberu básní:

HEC pro dobrou VĚC!

Po vzoru Míry J. ten za to může /

změnil jsem image v kníratého muže…

Pro dobrou věc trpím, s vizáží paka…

kníry měsíc zdobí nás jak knoflíky saka.

Prosinec se kvapem blíží :-) snad ta trocha recese

na výzkum pánských nemocí těch pár Kč přinese!

Shodím knír, políbím ženu… co mi kartáč říkala,

za rok zase v plné kráse s knírem dám se do gala!