Pískot, dupání, pokřiky příznivců i odpůrců, hlasité projevy a občas i nějaké ty vulgarismy. Tak by se dala přiblížit atmosféra třetího jednání (v tomto volebním období) městských zastupitelů ve Františkových Lázních, která mnohdy překonala i hukot při řádění těch nejtvrdších rowdies ve známém fotbalovém derby Sparta kontra Slavia.

Velké emoce vyvolal například návrh nového jednacího řádu zastupitelstva, který se týkal omezujících opatření při rozpravách a diskusích. Ten také volení představitelé občanů schválili. Ruku pro zvedli členové vládnoucí koalice.

V jedenáctičlenném zastupitelstvu je nyní dle výsledku posledních komunálních voleb pět členů z vítězné ODS. Po jednom mandátu mají komunisté a Alternativa. Předchozí vedoucí garnitura ze seskupení Františkovy Lázně – sdružení místních získala čtyři místa. Vládnoucí koalici utvořili zástupci ODS a Alternativy.

Poprvé se při popisovaném rokování sešli všichni zastupitelé a jejich jednání se od 17 hodin protáhlo přes 23. hodinu v noci.
Omezující opatření se týkala doby diskusního vystoupení. Dříve činila pět minut, nyní bude trvat tři minuty. A předkladatel může hovořit nově jen pět minut (v předešlém období to bylo deset minut).

„To je nějaká demokracie, kterou tak často používají a používali naši oponenti. Slovo demokracie budeme muset měnit za výraz umlčení, regulace a za zavření úst pro opozici,“ tak se k opatřením vyjádřil zastupitel Ivo Mlátilík, bývalý starosta města. „Dojde k omezení vystoupení a ústních projevů především opozičních zastupitelů. Koalice přeci nemusí proti ničemu protestovat, když má převahu. Po dlouhých letech, kdy platila předchozí opatření, nám to vyznívá jako vzkaz - ´zavřete hubu´.“

Starostka Malkovská v odpovědi na plamenný projev Ivo Mlátilíka reagovala slovy, že přece rozhodně nebude zvýhodňována současná vládnoucí koalice. „Všichni volení představitelé občanů budou mít stejná práva i totožné časové limity. Považuji řeč pan Mlátilíka za tendenční lež. Pokud někdo porušuje demokracii, tak myslím, že to nejsme my!

Máme–li se třeba nyní dobrat do půlnoci nějakého výsledku, tak nově stanovená doba příspěvků je dostatečná. Kdo nedokáže zformulovat myšlenku (která se týká programu, jejž už má týden předem) do tří minut, nemá co dělat v zastupitelstvu,“ dodala Malkovská.

Po těchto dvou protichůdných projevech se v zcela zaplněném sále františkolázeňského Společenského domu, kde se rokování odehrávalo, strhla vřava, kdy se překřikovali zastánci obou táborů. A podobná situace se při více než šestihodinovém jednání ještě mnohokráte opakovala.
„Nejsem příznivcem ani jedné z nesvářených stran,“ neskrýval senior Petr Herian z Františkových Lázní, účastník zastupitelstva. „Ovšem příště by si naši zástupci mohli odpustit ty některé vulgarismy a vůbec volit poněkud konstruktivnější tón jednání. Bylo to zde jako v nějakém dramatickém filmu.“