„Ve vybraných lokalitách v zátopovém území vodních děl Skalka a Jesenice jsme instalovali značky, které veřejnost informují o pravidlech chování. Na břehy je zakázáno vjíždět vozidly, rozdělávat zde oheň či stanovat. Rybaření, koupání či procházky si návštěvníci mohou užívat i nadále,“ informovala mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová.

Na březích vodních děl Skalka a Jesenice ve vybraných lokalitách nainstalovali informativní značky. „Jejich cílem je zamezit činnostem, které jsou z našeho pohledu jako správce vodních děl nežádoucí. Jedná se zejména o zákaz vjezdu a parkování vozidel, stanování a rozdělávání ohňů na pozemcích, které jsou v našem majetku, a o něž se musíme řádně starat,“ dodala mluvčí s tím, že se jedná o zátopové území, tedy prostor, který není určen ke vjezdu a parkování vozidel.

Kvítky jako andělé: kriticky ohrožené vstavače rozkvetly ve Slavkovském lese
Kvítky jako andělé: kriticky ohrožené vstavače rozkvetly ve Slavkovském lese

Obecné užívání povrchových vod, jako je vstup na pozemky, rekreace či rybaření, není tímto opatřením nijak omezeno. „Zátopové území vodních nádrží Skalka a Jesenice je součást veřejného prostoru s přírodním charakterem, proto ho chraňme a udržme v čistotě. Všem návštěvníkům děkujeme za pochopení a respektování značek.“