"Kostel svatého Oldřicha je významná sakrální památka, dominanta širokého okolí a patří k nejstarším památkám na tomto místě. Původně románský kostel založený před rokem 1200 byl v 17. století barokně přestavěn a v roce 1683 vysvěcen. Kostel je jednolodní s trojbokým presbytářem a mohutnou věží. Na budově kostela i bývalé márnice, která ke kostelu patří, se dlouhodobě neprovádí žádná údržba, bylo provedeno jen základní zajištění stavby proti vniknutí vandalů a případnému zatékání střechou," to se dozví zájemce u realitního makléře společnosti, který je pověřen zprostředkováním prodeje této nemovitosti.

Významná sakrální stavba je výraznou dominantou lokality, v níž se nachází, patří k nejstarším památkám v okolí. Krásná, klidná a dobře dostupná lokalita nad vodní nádrží Jesenice. Předmětem prodeje jsou stavby, pozemky a vnitřní mobiliář. Před kostelem se nachází bývalý německý hřbitov, který byl v minulosti revitalizován a není součástí prodeje.

Jedna ze zásilek, kterou našla adresátka až na sociální síti, kde byla zveřejněna.
Lidé z Aše mají opět problém s poštou. Starosta je vyzývá, ať ho informují

"Američanka polského původu Urszula Sapikowski je současnou majitelkou a chtěla kostel zachránit. Bohužel už je to paní v letech a nakonec na to zůstala sama. Nemá už síly na to starat se o památku na druhém konci světa. V současné době zde nějaké zájemce o koupi máme. I oni chtějí kostel zachránit a zpřístupnit veřejnosti. Trochu mě zaráží, že o jednu z nejstarších památek v regionu neprojevilo zájem město Cheb," říká realitní makléř Karel Marek.

Stavba kostela je památkově chráněna, jedná se o kulturní památku. Je chráněno vše, co je s ní při stavbě spojeno. Exteriér, interiér, užité materiály a způsob zhotovení, stavebně truhlářské výrobky, různé zabudované předměty a umělecké výrobky. Každý detail může být podstatný. Konkrétní záměr například na přestavbu či jakoukoli rekonstrukci památkově chráněného objektu je nutno konzultovat se zástupci Národního památkového ústavu, nejlépe zároveň s pracovníky odboru památkové péče na příslušném obecním úřadu.

Záznam z chebské kroniky:

Jednou z farností, které byly v roce 2003 sloučeny s farností Cheb, je farnost Dřenice s kostelem sv. Oldřicha. Počátky kostela se podle zachovaného románského portálu mohou hledat již na přelomu 12. a 13. století. V roce 1680 byl kostel přestavěn v barokním slohu, ale z původní stavby se zachovalo zdivo a mnohé detaily. Vysvěcení přestavěného kostela proběhlo v roce 1683. Po vysídlení sudetských Němců po 2. světové válce farnost nebyla obsazena, byla spravována z Chebu. V 60. letech 20. století byla obec téměř celá zatopena nově vybudovanou přehradou Jesenice a z obce zůstal stát pouze kostel a několik domů. Podél břehu přehrady pak postupně začala vznikat rekreační oblast. V 70. letech byla ještě snaha v kostele konat bohoslužby, ne však dlouho, pro nezájem rekreantů. Kostel pak postupně chátral až do 90. let 20. století, kdy došlo k jeho opakovanému vydrancování a téměř úplnému zničení inventáře. V roce 2009 farnost v rámci projektu Ohrožené kostely na území farnosti Cheb kostel převedla na nového majitele, který se však o něj nebyl schopný postarat a v roce 2012 jej se souhlasem Biskupství plzeňského odprodal současné majitelce.