Staré pařezy, zbytky zdí a staveb, ale také část původní cesty spojující přes most dvě části obce Všeboř. To vše je nyní možné vidět kvůli snížené hladině vody v nádrži. Ustupující vodě sotva stačí i škeble říční, které se pomocí své nohy odstrkují, aby se vrátily zpět do vody. Za sebou zanechávají charakteristické cestičky v blátě.

Nižší hladina v nádrži má dva důvody. Podle vodohospodářů je nutné vždy před zimou upustit část vody, aby při případném jarním tání bylo možné zachytit větší množství vody. „A dalším důvodem jsou letos práce na stavbě rekonstrukce bezpečnostního přelivu. Je potřeba, aby se pracovníci dostali na místo, proto je hladina vody tak nízká,“ sdělil Deníku mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Zdroj: Antonín Hříbal

Vodní nádrž Jesenici začali stavět už v roce 1957, dokončena byla v roce 1961. Je dvanáct kilometrů dlouhá a v nejhlubším místě dosahuje voda hloubky 24,2 metrů.