Bezpečnostní audit, který nechal Karlovarský kraj zpracovat na stavbu jihovýchodního obchvatu Chebu, je hotový. Podle náměstka hejtmana Petra Navrátila dokument ukázal, že je plánovaná komunikace v pořádku.

Audit prý ukázal, že při současné dopravní situaci hrozí riziko střetu vozidel s chodci a cyklisty. „Obyvatelé čtvrtí, kudy jezdí nejvíce aut, jsou navíc vystaveni negativním vlivům, které s sebou vysoké dopravní zatížení přináší,“ uvedl náměstek Navrátil. Jak podotkl, chebskými dopravními tepnami podle údajů z roku 2010 projede přibližně od šesti do 14 tisíc aut za čtyřiadvacet hodin, přičemž minimálně desetinu tvoří nákladní vozidla.

„V projektové dokumentaci byla zjištěna určitá bezpečnostní rizika, která jsou dána především stávající konfigurací terénu, napojením na stávající komunikace a okolní zástavbou. Tato rizika byla odstraněna, anebo snížena na minimum,“ vysvětlil Navrátil a dodal, že navržený obchvat je jako celek z hlediska bezpečnosti rozhodně vhodnější řešení ve srovnání se stávajícím stavem.

Čtyři kilometry dlouhý obchvat Chebu by se měl začít stavět už letos. Proti stavbě vznikla petice, kterou iniciovali obyvatelé Podhradu a Hájů. Nová komunikace má ulevit lidem z ulic 17. listopadu či Evropská.