Opuštěná jímka v Chvoječné na Chebsku, jak již Deník informoval, se stala hrobem pro další zvíře. Opakuje se stejná situace jako před rokem. To se tu ale našlo víc ostatků zvířat. Pozemkový fond, majitel jímky, se postaral o likvidaci zvířete, které se v ní našlo.

Skupina dobrovolníků se, na rozdíl od Krajské veterinární správy, domnívá, že jde o psa, který v jímce neskončil náhodou. Byl totiž stažený z kůže. Že by se mohlo jednat o psa potvrdil také Libor Růžička z odboru Životního prostředí v Chebu.

„Málokdy se ke mně dostane podobná informace, ale když už se něco takového dozvím, je mi z toho smutno. Často si na tyto případy vzpomenu v asijských restauracích, takže chodím jen do jedné ve Františkových Lázních. V Chebu bych se jíst v takovém podniku bála,“ řekla Chebanka Radka Wernischová.

„Myslím si, že je hrozné, že se tak někdo chová. Kdyby někdo ubližoval mému psovi, asi bych mu šla udělat totéž, aby věděl, jaké to je,“ přidala se Olga Kakurová z Chebu.

„V pátek 2. července provedli zaměstnanci Pozemkového fondu ČR ve Chvoječné místní šetření, během kterého bylo zjištěno, že se na předmětném pozemku nachází betonová jímka, která byla v době šetření naplněna spodní vodou a na její hladině plavalo uhynulé malé zvíře. Betonové panely jsou zhruba 1,2 metru nad úrovní okolního terénu a vody,“ informovala mluvčí Pozemkového fondu Lubomíra Černá.

„Po telefonické konzultaci s Krajskou veterinární správou Karlovy Vary bylo dohodnuto, že Pozemkový fond ČR okamžitě objedná kafilerní službu a uhynulé zvíře odstraní. Ve stejný den, tedy v pátek 2. července, byla likvidace kafilerní službou zajištěna. Podle předávacího protokolu se jednalo pravděpodobně o uhynulou kočku o váze zhruba dva kilogramy. Žádné další organické zbytky ve vodě nalezeny nebyly,“ sdělila. Na otázku, zda Pozemkový fond zabezpečí jímku tak, aby se situace zbytečně neopakovala, odpověděla: „Zabezpečení jímky řeší odloučené pracoviště Pozemkového fondu ČR v Chebu s Městským úřadem Cheb, referátem Životního prostředí, a stavebním úřadem. Pokud bude zabezpečení jímky nařízeno, Pozemkový fond ČR zajistí požadované práce.“

Jaký názor majína případy obyvatelé? Čtěte zde!