Základní umělecká škola (ZUŠ) Roberta Schumanna v Aši vznikla již v roce 1892 jako Městská hudební škola. Tehdy se učilo v prostorách dívčí školy v době mezi 17. až 21. hodinou. V roce 1903 se škola přestěhovala do radniční školy. Jméno německého skladatele Roberta Schumanna má škola ve svém názvu od roku 2006.

„Po osvobození v roce 1945 až do 1. ledna 1947 se vyučovalo pouze soukromě. V lednu 1947 byl proveden zápis žáků a od února byla zahájena činnost městské hudební školy české,” upřesnila ředitelka školy Jarmila Rezková historii zařízení.

„Od října 1949 byla otevřena pobočka v Hranicích. V této době se městská hudební škola přestěhovala do budovy bývalého gymnázia na Okružní. Výnosem ministerstva školství ze dne 30. července 1951 byly městské hudební školy zestátněny a název byl změněn na základní hudební škola. Dne 19. listopadu 1953 se hudební škola přestěhovala do budovy současné do Šaldovy ulice 7. V roce 1961 byl zřízen na škole výtvarný obor a základní hudební školy přejmenovány na lidové školy umění. Od školního roku 1963/1964 je otevřena pobočka v Hazlově. Pobočka v Hranicích je z důvodu nezájmu vedení hranické ZDŠ opakovaně rušena a opět zřizována. Od roku 1968/1969 jsou na hudební škole zastoupeny všechny čtyři obory. V roce 1971/1972 je na škole 306 žáků a 16 učitelů / včetně ředitele/. Od roku 1980 na škole pracuje padesátičlenný dětský pěvecký sbor pod vedením učitelky Jany Žofákové,” doplnila ředitelka.

Jedním z oborů ZUŠ je také zobcová flétna, na které Deník zastihl devítiletého Tomáše, když cvičil pod vedením učitelky Evy Jandové.

„Hraju druhým rokem,” řekl malý flétnista, který před tím, než nastoupil do ZUŠ, se učil hrát na základní škole. Odtud si prý přinesl řadu zlozvyků, které bude třeba odstranit. „Flétnu jsem si vybral sám a dal jsem jí přednost před jinými nástroji. Sport mě moc nezajímá, raději si hraju na počítači,” dodal Tomáš.

„Někteří ze žáků si pak ještě přiberou další předmět, nezřídka je to třeba pěvecký nebo výtvarný,” doplnila učitelka Eva Jandová. V ZUŠ je třetím rokem. „Učím prakticky tytéž žáky co v minulém roce, i když jich pár nových přibylo. Dosud jsou volná místa, nemám ještě obsazené všechny hodiny,” řekla.