Vzhledem k prozatímnímu teplému počasí hrozí podle mluvčího ašské radnice Milana Vrbaty nebezpečí dřívějšího výskytu hmyzích škůdců, jako jsou kůrovci, dřevokazi a podobně. Oproti jiným rokům to bude pravděpodobně představovat zvýšení nákladů na ochranu lesních porostů, jejichž majitelem je město Aš.
Také proto se odpovědní pracovníci snaží co nejrychleji odstranit následky větrné kalamity, která postihla Chebsko v lednu.
„Z celkového množství zhruba 30 tisíc kubíků kalamitní hmoty na území obce s rozšířenou působností Aš je k dnešnímu dni zpracováno asi 13 500 kubíků,“ uvedl mluvčí. „Další práce nadále pokračují a to s cílem zpracovat kalamitní hmotu v zákonné lhůtě, to je do 30.6. 2007. Obnovu vzniklých holin provedeme v souladu s právními normami, a to do dvou let od jejich vzniku.“
Zalesňovat se v Aši bude převážně smrky a podle ustanovení lesního hospodářského plánu vysázejí ašští meliorační a zpevňující dřeviny jako buk, javor, dub a několik druhů jedlí. To vše musí být v daném poměru s hlavní dřevinou. Zákaz vstupu do lesa, vydaný nařízením Rady města Aše, skončil 31.3.2007.