Město už v minulosti vytipovalo několik lokalit, kde by si vyznavači skateboardingu přišli na své. Bohužel se nakonec ukázalo, že jsou tato prostranství nevyhovující. Skatepark i tak chce město určitě vybudovat a se zástupcem skateparkové komunity Zeus projednalo další nová řešení. Po skateparku v Chebu volají vyznavači jízdy na dřevěném prkně už mnoho let. „V téměř dvouhodinovém jednání jsme probrali celou situaci kolem lokality a vybudování chebského skateparku,“ informoval chebský místostarosta Michal Pospíšil. Výsledek? Vlastně nulový.

„Opakovaně, ale bez výsledku se na předchozí vedení města obraceli vyznavači skateboardingu, aby byl ve městě vybudován skatepark. Bylo vytipováno hned několik lokalit, které však nebyly dostatečně vyhovující,“ řekl Michal Pospíšil. V minulosti se o vybudování skateparku uvažovalo například v areálu sportoviště Lokomotiva anebo také na chebském sídlišti Spáleniště.

Tam se měl nacházet mezi panelovými domy a železniční tratí, to však razantně odmítli obyvatelé panelových domů. V úvahu připadal také pozemek nedaleko minigolfového hřiště u přehradní nádrže Skalka, jestli by tu nakonec být mohl, ukáže až čas.


„Minulé vedení města přišlo s návrhem vybudování tohoto sportoviště v blízkosti atletického areálu na levém břehu Ohře. Na našem setkání jsem se dozvěděl, že návrh na vybudování skateparku v blízkosti proslulé zlaté dráhy nebyl s dotčenými sportovními subjekty prodiskutován. Tento návrh tak byl radikálně odmítnut ze strany provozovatelů atletiky, lukostřelby i některých zastupitelů,“ poznamenal Michal Pospíšil.

Dalším problémem je fakt, že pozemky u zlaté dráhy, na nichž by měl skatepark vzniknout, nejsou ve vlastnictví města Chebu, a tudíž nebyl dán souhlas majitele k realizaci akce. Vzhledem k nastalé situaci jsem přítomným účastníkům jednání navrhl čtyři nové lokality, o kterých budeme ještě jednat,“ vylíčil místostarosta Pospíšil.

Vyznavači skateboardingu potřebují ke svému tréninku plochu minimálně 1500 metrů čtverečních. „Ještě letos bych chtěl mít konkrétní představu o tom, kde skatepark vznikne. Jednou z možných lokalit by mohla být i část rokle pod poliklinikou Astra, ale tam by v budoucnu nastal problém se spadaným listím z kolem rostoucích stromů. Jedním z dalších míst by mohl být i hradební příkop nedaleko chebského divadla. Zástupci skateparkové komunity si mají nyní lokality projít a sdělit městu, kde by pro ně byl tento areál nejideálnější,“ dodal místostarosta Michal Pospíšil.