Před více jak pěti lety město rozhodlo o koncepci dalšího rozvoje vodohospodářské infrastruktury. Hlavním cílem bylo zajištění odkanalizování a vodofikace téměř všech částí města, kde doposud tyto inženýrské sítě nebyly. Rozsah předpokládaných investic vyžadoval náročnou přípravu, která byla zaměřena především na možnosti čerpání dotačních prostředků pro realizaci uvedeného záměru.

Tato dlouhá příprava se však městu vyplatila. Již v minulém roce byla realizována I. etapa projektu, a to výstavbou kanalizačního řadu v délce 1 159 metrů, včetně dvou čerpacích stanic v místní části Šneky v hodnotě asi 12 milionů korun, přičemž objem získané dotace z Ministerstva zemědělství činil 5,6 milionů korun a z Karlovarského kraje 1,2 milionu korun.

V letošním roce bylo město se svou žádostí o podporu financování II. etapy projektu opět úspěšné, a tak mohla být zahájena její výstavba, která zahrnuje stavbu kanalizačního řadu v celkové délce 1 751 metrů včetně jedné čerpací stanice a stavbu vodovodního řadu v celkové délce 5 149 metrů. Finanční objem II. etapy je asi 37 milionů korun, kdy podpora z Ministerstva zemědělství činí 20,3 milionů korun a z Karlovarského kraje 3,3 milionu korun. Město se na celkové investici v téměř 50 milionového objemu podílí přibližně 18,4 miliony korun. „To považuji za ohromný úspěch,“ konstatoval starosta města Miloslav Pospíšil. Zajímalo nás, zda si obec připravovala žádost o dotaci sama, nebo zda se obrátila na některou ze specializovaných firem. „Vzhledem ke složitosti celé dotační problematiky jsme se rozhodli využít služeb firem PROVOD s.r.o. z Ústí nad Labem a FUTURE BAU s.r.o. z Chebu. Tyto firmy za sebou mají řadu úspěšně zpracovaných a zrealizovaných projektů tohoto typu, a to jak v našem regionu, tak i po celém území ČR. Mohu jen konstatovat, že i nám se vyplatila sázka na jejich zkušenost a solidnost. Jejich podíl na úspěchu našeho města je značný. Mimo jiné i z tohoto důvodu se uvedené firmy budou ve spolupráci s městem podílet na administraci projektu vůči poskytovateli dotace, to je MZe ČR. Chtěl bych poděkovat také vedení našeho kraje. Karlovarský kraj se podílí 10 procenty na financování stavby. Nesmím však zapomenout ani na důležitou úlohu Mikroregionu Chebsko. Část nákladů na pořízení projektové dokumentace byla totiž kryta rovněž dotačními prostředky, když Mikroregionu byla poskytnuta dotace na integrovaný projekt Plesné, Skalné, Libé a Pomezí nad Ohří ve výši jeden milion korun. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat dalším subjektům, které se na tomto projektu podílely,“ uvedl starosta.

Jak jsme dále zjistili, stavbu, která je v plném proudu, provádí firma Stavby IS s.r.o.. Tato firma byla vybrána na základě výběrových řízení. Cenové nabídky firmy Stavby IS s.r.o. byly bezkonkurenčně nejnižší. Kanalizační řad byl levnější o cca 380 tis. a vodovodní řad byl levnější o cca 1,69 mil. než nabídky firem, které se umístily v jednotlivých výběrových řízeních na druhém místě. „Jistě uznáte, že přibližně dva miliony korun k dobru nejsou zanedbatelná částka. Firmě Stavby IS s.r.o. děkuji za doposud bezproblémové provádění staveb.“ Tolik starosta města Miloslav Pospíšil. Kompletní ukončení projektu je naplánováno na srpen roku 2011.

Město Plesná