Výstavba kanalizace v obci Pomezí nad Ohří je v ohrožení. Jak se ukázalo, na vysněnou stavbu si lidé budou asi muset chvilku počkat. Obec má sice uspořených 15 milionů korun, stejná částka jí ale ještě chybí.

V polovině uplynulého roku se v obci rozpadlo zastupitelstvo. To nové, které obyvatelé vybrali v říjnu, začalo před více než měsícem pracovat, mimo jiné také na připravované kanalizaci.

„Vzhledem k tomu, že jsme po bývalém zastupitelstvu obce přebrali investiční akci výstavby kanalizačního řadu s neúplnými nebo zkreslenými informacemi, byli jsme nuceni začít zjišťovat skutečný stav, ve kterém se tato pro nás zásadní investiční akce nachází," vysvětlil nový starosta Radek Tlačil.

„Obec Pomezí nad Ohří není momentálně schopna ufinancovat celou tuto stavbu bez další finanční podpory, zejména podpory města Chebu, Karlovarského kraje a státních dotací," musel starosta konstatovat. „Zastupitelstvo obce stojí v současné době před velkým problémem a závažným rozhodnutím. Zda celou akci pozastavit a dořešit všechny problémy, nebo zadlužit tak obec na mnoho let," dodal.

O výstavbě kanalizace v Pomezí nad Ohří se mluví již dlouho, už proto, že by měla pomoci v boji proti sinicím na přehradě Skalka.

„Pamatuji si, když jsme se tam jezdívali běžně koupat, což už teď není možné," vzpomínal Miloslav Dvořáček z Chebu.