Patery volby bez kandidátů a 90 milionové dluhy. Tak vypadala ještě donedávna situace Pramenů na Mariánskolázeňsku. To by se však mohlo už zanedlouho změnit. Šesté volby se už totiž uskutečnit mají.

„Proběhla již registrace, do komunálních voleb v Pramenech kandiduje politická strana Lidové fórum,” potvrdila Jana Ježková z městského úřadu Mariánské Lázně.
Jde o celkem novou stranu, která byla u ministerstva vnitra zaregistrována v druhé polovině dubna letošního roku. O kandidátech zatím není nic moc jasné. I sídlo politické strany je až v Brně.

Podle informací z ministerstva vnitra není možné sdělit ke kandidátům nic bližšího, a to do doby, než budou vytištěné hlasovací lístky. Je jen jasné, že má být na listině pět osob. V době voleb musí mít všichni kandidáti trvalé bydliště v Pramenech.

A kdy se tedy bude volit? Obyvatelé budou mít šanci přijít k volebním urnám 10. prosince od 7 do 22 hodin, a to v jediné místnosti v penzionu U Nováka.
Pokud strana volby vyhraje, což je velmi pravděpodobné, může se začít řešit 90 milionový dluh, který obec má. Bez zastupitelstva totiž stát obci pomoci nemohl.
„Správce obce (který obec zatím vede - pozn. red.) nemůže uzavřít s věřiteli dohodu o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,” vysvětlila dřív Denisa Čermáková z ministerstva vnitra.

„Podle zákona stát za závazky obce neručí a provizorní správa obce státem nemůže být důvodem pro jednostranné oddlužování obcí, které se vlastním nezodpovědným hospodařením dostaly do finanční tísně,” uvedla již dříve, jaké je společné stanovisko ministerstva vnitra a financí.

„Zájmem státu nicméně je problematiku předlužených obcí konstruktivně řešit a obci Prameny byla z tohoto důvodu nabídnuta bezúročná návratná finanční výpomoc, která měla sloužit jako platforma pro jednání s věřiteli obce. Rovněž při vlastním jednání s věřiteli bylo Ministerstvo financí a Ministerstvo vnitra ochotno obci vypomoci. Pomoc státu však byla podmíněna nezbytnou součinností obce a ochotou jejích občanů převzít správu vlastních záležitostí a zvolit si vlastní plnohodnotné samosprávné orgány,” podotýkala Čermáková.

„Dokud se tak nestane, není možné obci Prameny v řešení její předluženosti účinně pomoci. Pomoc s řešením situace nabídl i Krajský úřad Karlovarského kraje,” dodala.