Třiadvacet ašských kandidátů Strany zdraví sportu prosperity zaměstnalo dokonce i Ministerstvo vnitra České republiky. To nyní řeší, jak naložit s tím, že osoby zřejmě nelegálně podaly svou kandidátku do komunálních voleb.

Ústředí strany totiž nikoho nezmocnilo k tomu, aby kandidátku v Aši podal. Navíc lidé, již na kandidátce figurují, nejsou ani členy strany. S žádostí o vyřazení kandidátní listiny Strany zdraví sportu prosperity v Aši přišla předsedkyně strany Miloslava Válková.

Ta uvedla, že nikoho z této místní organizace nikdo nezmocnil k tomuto kroku. Navíc nikdo z kandidátů podle jejích slov nikdy nebyl přijat mezi členy této strany. „Na vyžádání představitelů města Aš dochází v dnešních dnech k ověřování regulérnosti kandidatury Strany zdraví sportu prosperity v komunálních volbách," uvedl Jiří Koubek, lídr kandidátky.

„Nejsme si vědomi žádného pochybení či snad protizákonného jednání. Splnili jsme všechny podmínky pro kandidaturu," řekl s tím, že o výsledku ověřování budou informovat až po jeho dokončení a žádné jiné vyjádření už dávat nebude.

Město Aš po žádosti předsedkyně Válkové přiznalo, že potřebuje poradit, a celou věc předalo Karlovarskému kraji. „Požádali jsme o stanovisko Ministerstvo vnitra," uvedla mluvčí Karlovarského kraje Jana Pavlíková. „Podle toho dáme doporučení městu Aš."

Pokud by byla strana z kandidátní listiny vyškrtnuta, nové volební lístky se tisknout nebudou. Voliči tak budou informováni ve volebních místnostech nebo na informačních letácích.