• Ze svého pohledu a také z pohledu jeho vrstevníků, kteří často v knihách nenašli to, co hledali. Upustil od zbytečného balastu, přidal mnoho vysvětlivek a poznámek, které studentovi učení usnadňují. Řeč je o pětadvacetiletém Karlovi Výrutovi ze Stoda u Plzně. Jeho učebnice a slovník s názvem Němčina očima jednoho z vás (www.ocimajednohozvas.cz), se během pár týdnů staly hitem. Objednávají si je lidé napříč Západočeským krajem. Nejvíce jeho knih si zatím objednali lidé z Karlovarského kraje, zejména Chebu a Sokolova. Objednávky však odesílají i lidé z dalších zejména příhraničních měst. Knihy tak už za necelý půl rok, od začátku prodeje, doputovaly do Plzně, Domažlic, Klatov, Mostu anebo Bíliny. Proč se rozhodl vydat svojí vlastní učebnici a co dalšího pro širokou veřejnost plánuje prozradil v rozhovoru.

Vydal jste Němčinu očima jednoho z vás, co vás k tomu dovedlo?

Prvním důvodem bylo to, že když jsem se začal učit cizí jazyk, ať už němčinu, angličtinu nebo španělštinu, tak jsem hledal perfektní učebnici, která by obsahovala všechno nutné, a k tomu hovorovou řeč a podobně. Žádnou takovou jsem nenašel, a že jsem viděl opravdu velké množství učebnic. To samé se slovníkem, žádný slovník nebyl napsaný takovým přehledným stylem, jakým jsem si to představoval, a tak jsem si řekl, že je na čase napsat něco, co lidem opravdu pomůže.

Jak říkám: „Nemohl jsem najít vhodnou knihu, a tak jsem napsal svoji vlastní.“

Také k tomu pomohlo to, že když jsem byl v Anglii, tak jsem viděl, jak Češi s angličtinou bojují, i přesto, že tam žijí už mnoho let. Pak jsem se přesunul do Německa a bylo to stejné, ať už žijící nebo pracující Češi v Německu, obě tyto skupiny lidí mají s němčinou problém. V práci a na fotbale jsem byl ten, který vše českým kolegům překládal. Jeden kolega se mi dokonce ptal, jestli bych mu nějak nepomohl s němčinou, nevypsal mu třeba jen důležitá slovíčka a nějaké základy němčiny. V tu chvíli jsem se definitivně rozhoupal a dal se do práce. Nakonec z toho vznikly daleko rozsáhlejší knihy než jsem měl původně v plánu. Prostě, když jsem začal psát, tak myšlenky přicházely samy.

Co je podle vás na této učebnici jedinečné? Čím se liší od jiných učebnic, kterých vyšly desítky?

Jedinečností učebnice je hlavně to, že jsem to napsal takovým stylem, aby byli němčinu schopní pochopit všechny skupiny lidí, žádná zbytečná jazyková terminologie. Také v knize najdete vážně jen to, co je pro naučení němčiny důležité. Každá kapitola obsahuje jednoduché a jasné vysvětlení, doplněné několika příklady. Obsah knihy jsem také vymyslel takovým stylem, aby to všem vyhovovalo a dávalo smysl.

close Karel Výrut představuje svou učebnici němčiny a slovník, které napsal. info Zdroj: Foto: archív Karla Výruta zoom_in Karel Výrut představuje svou učebnici němčiny a slovník, které napsal.

Kromě toho obsahuje taková témata, která v jiných knihách jen tak nenajdete. Témata jako Hovorová řeč, Vulgarismy, Zdrobněliny nebo dokonce Bavorština. Kniha začíná krátkou motivací a poté následují témata od základů až právě po bavorštinu. Kniha je celkem rozsáhlá, obsahuje 270 stran.

Jaké sekce si na učebnici nejvíce vážíte? Která část je podle vás takový „šperk“ knihy?

Šperkem knihy je určitě bavorština. Na té jsem pracoval nejdéle a nejvíce mě to bavilo. Bylo to vlastně i pro mě něco nového, jelikož jsem používal hlavně klasickou němčinu (Hochdeutsch). Na bavorštině jsem pracoval s kamarádem ve středním věku, který dělá běžné manuální práce, a s jedním starším pánem, který pracoval celý život v kanceláři. Oba navíc žijí v odlišné části Bavorska. Jednalo se tedy o kontrast dvou zcela odlišných osob. I tak to byl velice náročný oříšek, protože se bavorština liší od vesnice k vesnici.

Kromě toho jsem k bavorštině zaangažoval ještě svoji sestru Hedviku, která měla v bavorštině větší přehled než já sám a společnými silami jsme to dali dohromady.

Co se stalo hlavním zdrojem informací? A jak dlouho jste na učebnici pracoval?

Učebnici jsem věnoval 3 roky svého života. Pracoval jsem na ní zhruba 5 hodin denně, včetně víkendů. To teď budu mluvit pouze o čase, kdy jsem seděl u notebooku a psal. Kromě toho jsem se ptal na nějaké věci na fotbale a v práci, většinou to byly otázky, že se toho každý spolupracovník / spoluhráč chytil a začala z toho být diskuze, kdy jsem měl několik možných odpovědí a já si musel vybrat, takže jsem si k tomu hned napsal poznámky a pak jsem to stejně ještě hledal všude možně na internetu. Kromě toho mám kamarády (Němce), se kterými jsem trávil volné chvíle a spoustu dalších věcí jsem pochytil během let v Německu. V Německu jsem poznal také další skvělé lidi, kteří mi s němčinou pomáhali a odpovídali na moje “prosté“ otázky. Po nějakou chvíli jsem měl také soukromé doučování od jedné starší paní, takže jsem viděl jazyk také z jiného pohledu. Kromě “reálu“ jsem tedy používal internet, kdy jsem čerpal z různých německých stránek a také jsem si našel třeba na youtube pár zajímavých lidí, kteří velice dobře učivo vysvětlili a já to pak dával do svojí formy, aby to bylo srozumitelné a lehce pochopitelné pro lidi, kteří takové zkušenosti s cizími jazyky nemají.

K učebnici jste vydal také slovník, proč a co je jeho hlavním úkolem a čím se liší od běžných slovníků?

Také slovník je napsán zcela jiným stylem. Dbal jsem hlavně na jednoduchost a přehlednost. Asi hlavním rozdílem je to, že jsem dával více důraz na přesný význam daného slova. Řekl bych, že je můj slovník naučnější než ostatní slovníky, je probádán více do hloubky. Snažil jsem se přeložit každé německé slovíčko, co nejpřesněji do českého jazyka, a aby vše bylo jasné. U podobných slov, jsem psal různé rozdíly. U každého slova najdete zase další slova, která s daným slovem nějak souvisí. U sloves najdete rovnou s jakými předponami se pojí, a jaký se přesný význam. Zkrátka u každého slova najdete vždy nějakou poznámku nebo pravidlo, které vás může při pohledu na dané slovo napadnout.

close Karel Výrut představuje svou učebnici němčiny a slovník, které napsal. info Zdroj: Foto: archív Karla Výruta zoom_in Karel Výrut představuje svou učebnici němčiny a slovník, které napsal.

Ve slovníku najdete kolem 5000 slovíček, která se dnes stále používají, a nezapomněl jsem ani na slovíčka, která se používají v hovorové řeči.

Plánujete ve vydávaní učebnic pokračovat? A jakých jazyků se lidé mohou ještě dočkat?

Doufám, že ještě v tomto roce vydám sadu španělštiny, opět se bude jednat o učebnici a slovník, bude to vytvořeno stejným stylem, troufnu si říct, že na hovorový jazyk bude španělština ještě zajímavější, protože je to v tomto směru velice bohatý jazyk. Poté bude následovat sada angličtiny, to bude rozsáhlejší sada, jelikož učebnic angličtiny je na trhu opravdu spoustu. Nevím přesně, čím vším udělám učebnici speciální, ale nějaké nápady už mám. Jestli budou pak následovat ještě další jazyky, to je zatím ve hvězdách.

Před pár týdny k vaší knize a slovníku přibyly také 2 audioknihy, co nám k tomu povíte?

Jedná se také o německý jazyk a jde o jinou formu učení. Lidé mají díky audioknihám možnost čerpat informace kromě vizuální formy (knihy), také z poslechové formy. Nakonec jsem se to rozhodl rozdělit na 2 části, kdy každá audiokniha trvá necelé 4 hodiny. Nejkrásnější na tom je, že tvorba audioknih nebyl zpočátku ani můj nápad, ale žádali mně o ně lidé, kteří si zakoupili moje knihy, že by audioknihy ocenili, aby si je mohli pouštět třeba v autě, až pojedou do práce. Audioknihy je možné využít třeba i při domácích pracích.

Ovládáte kromě německého jazyka ještě jiný cizí jazyk, a žil jste kromě Německa ještě někde jinde v zahraničí?

Ano, německý jazyk byl mojí druhou volbou, mojí jasnou jedničkou je angličtina, kterou se učím od nějaké třetí třídy, je pravda, že jsem lásku k cizím jazykům našel až na střední škole, a až tam jsem začal hledat cestu a způsob, jak se cizí jazyky efektivně učit. Po maturitě jsem pak odcestoval do Anglie, kde jsem strávil rok v Liverpoolu na severu Anglie. Kromě běžné práce jsem tam chodíval pravidelně na kurzy angličtiny, kde jsem byl s lidmi z celého světa. To mě strašně bavilo a neuvěřitelně posunulo kupředu, a to jak po jazykové stránce, tak i lidské. Dalším jazykem je španělština. Ve Španělsku jsem strávil celkem hodně času, naposledy jsem před dvěma lety procestoval od Madridu skrz Sevillu až po jih Španělska, a poté celé jižní pobřeží až do Barcelony. Díky tomu jsem slyšel různé dialekty a odlišnosti, které ve španělštině jsou. Kromě toho jsem v Německu pracoval s Kostaričanem, který mi hodně pomohl, protože mě velice rád opravoval. (Smích). Mimoto si ještě pravidelně posílám hlasové zprávy s jednou Peruánkou, takže slýchám i dialekt z Jižní Ameriky.

Více o učebnicích se dozvíte na stránkách: www.ocimajednohozvas.cz