Poslouží uživatelům z řad odborníků i veřejnosti. Dataportál dostupný na doméně www.datazapad.cz. Vznikal během roku 2023 a nyní byl uveden do plného provozu. Uživatelům nabízí využití tzv. otevřených dat, přehled webových stránek, které poskytují různá data o kraji, informace o inovačním prostředí Karlovarského kraje formou Regionální inovační mapy, různé analytické výstupy související s krajem i atraktivní vizuály z jednotlivých oblastí života v regionu.

„Ačkoli jsme dataportál spustili teprve před pár dny, už pracujeme na jeho dalším rozvoji. V přípravě je anglická mutace a v průběhu letošního roku máme v plánu sestavit profil regionu, který poskytne ucelený pohled na socioekonomickou situaci Karlovarského kraje. Jednotlivá data budeme samozřejmě pravidelně aktualizovat,” uvedl Vlastimil Veselý, ředitel KARP.

Žákům ze ZŠ v Dolním Žandově se daří u přijímaček. Deník ví proč
Žákům ze ZŠ v Dolním Žandově se daří u přijímaček. Deník ví proč

Cílem je, aby se dataportál stal univerzálním datovým a informačním zdrojem pro kohokoliv, kdo se zajímá o dění v regionu, ale také infrastrukturou pro otevírání dat v kraji, která zvýší transparentnost a rozvoj veřejné správy a zlepší informovanost občanů. Navíc pomůže také obcím plnit připravovanou zákonnou povinnost zveřejňovat data v Národním katalogu otevřených dat.

„Věřím, že kvalitní datová základna poskytne stejně kvalitní základ pro řízení regionu a pomůže s rozvojem Karlovarského kraje. Data totiž představují primární předpoklad pro racionální rozhodování, které tak lze činit rychleji, přesněji a efektivněji. A o to nám jde. Posouvat náš kraj vpřed díky znalosti prostředí, v němž žijeme, pracujeme a tvoříme hodnoty,” řekl Patrik Pizinger, radní pro oblast regionálního rozvoje.

Dataportál bude podrobně představen na konferenci Inovace, kterou bude Karlovarská agentura rozvoje podnikání pořádat v květnu letošního roku pro představitele obcí a firem v regionu, ale také pro školy, studenty a další zájemce o inovativní postupy a nové technologie.