Přestože Karlovarská krajská nemocnice připravila žádost o finanční podporu z EU, ministerstvo zdravotnictví vydalo zamítavé stanovisko. Onkologičtí pacienti tak budou muset i nadále spoléhat na techniku, která stárne a nemůže se vyrovnat novým přístrojům.

Kraj nebude moci peníze z programu REACT-EU čerpat z důvodu, že tak mohou učinit pouze takzvaná komplexní onkologická centra. „Bohužel Karlovarský kraj jako jediný v republice nedisponuje komplexním onkologickým centrem, i když o jeho zřízení už v minulosti usiloval,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. „Péče o nemocné je zcela závislá na jediném onkologickém oddělení v nemocnici v Chebu,“ zdůraznil. Na tyto věci podle svých slov hejtman upozornil ministra zdravotnictví Jana Blatného v uplynulých týdnech. „Připojil jsem k tomu také stanovisko ministerstva pro místní rozvoj, které potvrdilo, že podmínky čerpání peněz ještě bylo možné upravit,“ uvedl hejtman. „Pevně jsem věřil, že ministr dá podnět k úpravě a zařadí chebskou nemocnici mezi zařízení, jež mají výjimku a finance mohou v rámci REACT-EU získat. To se však nestalo. Jako jediný kraj v zemi tedy nemůžeme modernizovat z dotačních prostředků tento typ péče. Považujeme to za velmi diskriminační a vůči našim občanům nefér zvlášť proto, že patříme k regionům s prvenstvím hned v několika onkologických diagnózách,“ zdůraznil hejtman Petr Kulhánek.

Specifikací přístrojů a přípravou žádostí se zabývaly týmy odborníků v jednotlivých nemocnicích. Zastupitelé Karlovarského kraje odsouhlasili předfinancování přístrojového vybavení. Pořízení nových přístrojů odsouhlasila přístrojová komise ministerstva zdravotnictví. „Jsme přesvědčeni, že finanční prostředky z programu REACT-EU by výrazně posunuly úroveň péče o onkologické pacienty. Například lineární urychlovač, kterým disponuje onkologické oddělení v Chebu, byl pořízen v roce 2015, jeho životnost končí v roce 2022. Chtěli jsme proto plynule techniku obnovit a nabídnout díky novému přístroji šetrnější možnost léčby,“ řekl uvolněný zastupitel pro oblast zdravotnictví Josef März.

Ministr Blatný vzkázal kraji, že se může v rámci REACT-EU soustředit na rozvoj jiných oborů například navazujících na urgentní příjem, je také možné žádat o podporu v oblastech péče o pacienty, jejichž zdravotní stav vyžaduje doléčení v lůžkovém zdravotnickém zařízení, nebo péče o osoby s duševním onemocněním. Dále pak odkázal na možnost čerpání z dalších očekávaných dotačních programů období 2021 – 2027.

Deník požádal o odpověď ministerstvo zdravotnictví, to se ale nevyjádřilo.