Karlovarský kraj uspěl se svou žádostí o dotaci u ministerstva životního prostředí. Může tak podnikatelům nabídnut vouchery, které si kladou za cíl podporu vzniku nových nebo rozvoj stávajících podnikatelských záměrů a podnikatelských aktivit. Peníze mají pomoci se zahájením či rozšířením výroby nebo podnikatelských služeb,“ uvedl náměstek hejtmana s gescí v oblasti investic Dalibor Blažek.

Dotaci je možné získat na voucher pro rozvoj podnikání, digitální voucher či inovační voucher. Každý z těchto voucherů lze využít na různé aktivity, a to dle stanovených pravidel. Zájemci o dotaci naleznou veškeré informace o programu na webových stránkách: Operační program Spravedlivá transformace – Karlovarský kraj (kr-karlovarsky.cz). Příjem žádostí bude zahájen 20. 12. 2023 v 10 hodin.

lustrační foto.
Koledy s Deníkem zazní napříč Karlovarským krajem, už ve středu 13. prosince

„Vzhledem k vyšší náročnosti přípravy žádostí doporučujeme konkrétní projektové záměry konzultovat přímo s pracovníky oddělení grantových schémat odboru investic Krajského úřadu Karlovarského kraje, kteří budou žadatelům k dispozici a poskytnou jim odborné poradenství pro podání žádosti. Obrátit se mohou také na naši příspěvkovou organizaci Karlovarskou agenturu rozvoje podnikání, jež spolupracuje na programu. S jejími pracovníky je též možné konzultovat náplň podnikatelského záměru,“ doplnil náměstek hejtmana Dalibor Blažek.