Předseda Komise životního prostředí a obnovitelných zdrojů města Karlovy Vary a člen Krajské komise životního prostředí a změny klimatu Martin Vinš (hnutí VOK – Volba pro kraj) proto varuje, že je nejvyšší čas na strategické řešení odpadového hospodářství v Karlovarském kraji.

„Existují tři cesty, jak problematiku odpadů řešit. První je postavit takzvané zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO), tedy vlastní speciální spalovnu odpadu, která dokáže vyrábět tepelnou a elektrickou energii. Projekt ZEVO je ale z pohledu velikosti investice Karlovarského kraje nepravděpodobný a stihnout ho zrealizovat a zprovoznit do roku 2030 by bylo velmi složité,“ vysvětluje Martin Vinš.

Podle jeho dalších slov je daleko pravděpodobnější využití kapacit podobného zařízení společnosti Sokolovská Uhelná ve Vintířově, které již běží ve zkušebním provozu.

Ilustrační foto
Krajští zastupitelé schválili zvýšení alokace programu na výměnu starých kotlů

„Co se týká Vintířova, zatím není jasné, zda bude tamní zařízení mechanicko-biologické úpravy odpadů schopno pojmout veškerý odpad z našeho kraje. Proto nyní zvažujeme ještě variantu odpad z celého území Karlovarského kraje odvážet do Komořan případně Neratovic, kde stále ještě mají volnou kapacitu,“ pokračuje dále předseda komise životního prostředí s tím, že by v Karlovarském kraji vzniklo několik překladišť u vlakových nádraží a odtud by se pak odpad vozil po železnici do zařízení pro využití odpadů.

Karlovarský kraj řeší budoucnost odpadového hospodářství již od roku 2021, kdy vznikla Komunální odpadová společnost, a. s.. Ta je ale v současné době neaktivní a jejími akcionáři je pouze čtyřicet procent obcí a měst z regionu. A to by se podle Vinše mělo změnit. „Myslíme si, že je třeba rozšířit počet akcionářů a zapojit do Komunální odpadové společnosti co nejvíce subjektů. Tím budeme schopni garantovat určité objemy odpadu a budeme zajímavým partnerem pro subjekty, které je umí zpracovat podle platné legislativy,“ doplňuje Martin Vinš.

Vedle výše popsaného je podle předsedy komise také důležitá osvěta a propagace. Je třeba lidem stále vysvětlovat jak třídit, jak nakládat s bioodpadem nebo vysvětlit princip recyklace. „V konečném důsledku totiž záleží na každém z nás, co do toho koše vyhodí a kolik tam toho vyhodí. A tato aktivita musí vycházet nejen z kraje, ale i z jednotlivých obcí, škol a dalších zařízení, které je možné do osvěty a vzdělávacích programů zapojit,“ uzavírá Martin Vinš.