Nejen o prázdninách provádí karlovarští celníci na kontrolních stanovištích takzvané nízkorychlostní kontrolní vážení v součinnosti s CSPSD Karlovy Vary (Centrum služeb pro silniční dopravu). V červnu na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů na Cheb zjistili u tuzemského dopravce překročení nejvyšší povolené hmotnosti, a to o 3 377 kilogramů, což byl zatím rekordní případ. „Další podobný případ se stal při kontrolním vážení začátkem srpna, kdy řidič řídil dodávku přetíženou o 555 kg s přípojným vozidlem s povolenou maximální hmotností 750 kg, jež bylo přetíženo o 1 052 kg, což činí přetížení o 140,3 procent,“ uvedla tisková mluvčí Celního úřadu pro Karlovarský kraj Lenka Havelková s tím, že v obou případech byla za překročení přípustných hodnot stanovených zákonem o pozemních komunikacích uložena na místě pokuta v maximální výši 15 000 korun a zákaz další jízdy. Dopravce čeká správní řízení, které povede odbor dopravy města Sokolov.

Jak dále celníci uvádí, kontroly nízkorychlostního vážení jsou jednou z mnoha kompetencí celní správy, které provádí v součinnosti s dalšími složkami. Karlovarští celníci zjistili při kontrolním vážení ve svém regionu od začátku letošního roku do 10. srpna 122 porušení zákona o pozemních komunikacích a udělili pokuty v celkové výši 570 000 korun. Případy 60 provozovatelů budou dále šetřeny ve správním řízení.