Na Chebsku je tím vyvoleným domov Pramen v Mnichově.
„Za finanční dar jsme v roce 2010 nakoupili profi zdravotní pomůcky pro klientky, které jsou upoutány na lůžko. Jedná se o speciální polštáře, povlaky na ně, které pomáhají polohovat, masírovat a velmi vylepšují kvalitu života klientek,“ informovala ředitelka domova Monika Šumová. „Je to pro naše klientky velká pomoc.“

Sbírej toner je ekologicky zaměřený projekt organizovaný firmami OTTO Office CZ s.r.o. a KMP Bürotechnik spol. s.r.o. a účastníkem se může bezplatně stát každá právnická nebo fyzická osoba, která se zaregistruje pomocí přihlašovacího formuláře.
K 30. červnu činil vybraný obnos peněz v Karlovarském kraji 5 966 korun. Letošní ročník potrvá do 30. října.

Generální ředitelka OTTO Office (CZ) s.r.o Klára Noworytová uvedla: „Naší cílovou metou pro letošní sběrný rok je půlmilionová částka, kterou budeme moci věnovat ústavům v jednotlivých regionech. Bez aktivní spolupráce firem a ústavů se nám to však nemůže podařit. A protože víme, že potenciál v naší republice i na Slovensku je v této oblasti obrovský, věříme, že náš projekt svým ekologicko-charitativním zaměřením osloví i další partnery, kteří nám naši metu pomohou zrealizovat.“