Kamenem úrazu se staly stromy v Aši kolem krajských silnic. O ty se podle starosty Aše Dalibora Blažka nechce kraj starat. Přitom jeden ze stromů již stačil ve městě poničit osobní automobil. V současné době je celá záležitost u okresního soudu v Chebu.

„O stromy se odmítá Karlovarský kraj starat navzdory tomu, že leží na krajských pozemcích, a tudíž jsou jeho majetkem," sdělil starosta města Dalibor Blažek. „Kraj však argumentuje tím, že z právního hlediska se má jednat o veřejnou zeleň, a tak se o ně musí starat město," vylíčil Blažek.

Problém nastal v Aši před nedávnem, kdy jeden z krajských stromů uhnil a dopadl na osobní automobil, z kterého právě vystoupil řidič.

„Město na základě této příhody nechalo vypracovat dendrologický posudek na všechny krajské stromy a výsledek odborníků byl, že jsou dřeviny ve špatném stavu a je třeba je vykácet," informoval starosta města.

Karlovarský kraj na základě posudku městu sdělil, že si má stromy pokácet a nechat si dřevo.

„Zažádali jsme si tedy o povolení kácení a stromy jsme nechali odříznout," pokračoval starosta s tím, že fakturu ve výši téměř 40 tisíc korun zaslali na Karlovarský kraj k proplacení.

Krajský úřad však fakturu městu vrátil s tím, že se musí o stromy starat právě město.

„Proto jsme se obrátili na soud, aby rozhodl, na které straně je pravda, a abychom se v budoucnu takovému zdlouhavému projednávání vyhnuli," dodal starosta. „Potíž je v tom, že jsou k dispozici dvě verze výkladu zákona. Právě proto nyní čekáme na rozhodnutí okresního soudu, který má o tomto sporu s konečnou platností rozhodnout," uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil s tím, že pokud soud rozhodne o tom, že za stromy ručí kraj, vezme kraj toto rozhodnutí na zřetel.