Špatné manažerské vedení, nehospodárné nakládání s finančními prostředky, porušování rozpočtové kázně, špatný kontrolní systém, překračování přípustného rozsahu stanovené pracovní doby u dohod o pracovní činnosti i délky pracovní doby v rámci jednoho pracovního poměru, to je výčet závažných porušení předpisů, který zjistila veřejnosprávní kontrola u krajské záchranné služby. Kdo za to může a bude vůbec někdo z bývalého vedení potrestán? Vždyť dvě třetiny dvousetmilionového rozpočtu této příspěvkové organizace kraje jdou z rozpočtu Karlovarského kraje.


Podle Václava Larvy, krajského radního pro zdravotnictví, jsou výsledky kontroly zadané krajem v této instituci příliš čerstvé.

„Neodvážím se tvrdit, že zavinění bylo úmyslné, pochybení byla spíše neodborná. S trestně- právní odpovědností vyčkejme až na rozbor právní kanceláře,“ uvedl radní Václav Larva. Ten přesto působení bývalého managementu záchranky označil jako krajně nešťastné. I z tohoto důvodu byla jedna z podmínek jmenování dočasného ředitele této krajské instituce, aby nebyl spojen s jejím bývalým vedením.

„Ze své praxe vím, že kdyby tomu tak bylo, v chybách by se záchranka točila dál. Řediteli ze stávajícího kolektivu by chyběla sebereflexe a není třeba do vozu zapřahat staré a unavené koně,“ vysvětlil Larva.

Problémy proto musí řešit někdo jiný,“ uvedl. Stabilizací záchranky proto krajská rada pověřila předsedu představenstva Karlovarské krajské nemocnice Luďka Nečesaného. Ten ovšem záchranáře nebude řídit sám. S sebou si bere svůj tým, náměstka a hlavní sestru. „Není třeba se bát žádných drastických omezení, ochromení či zastavení práce záchranářů.

Pokud zde budou chtít lékaři pracovat za normálních, a ne nadstandardních podmínek, které si sami podepsali, pak s tím není žádný problém,“ uvedl Nečesaný. Propouštění ale nevyloučil. Naopak. „Záchranka zeštíhlí,“ zdůraznil.