To je hlavní cíl, na který se zaměří na začátku příštího roku Integrovaná střední škola Cheb, pod kterou výroba hudebních nástrojů spadá. Vzniknou tak zbrusu nové učebny a dílny včetně vestavěného nábytku.

„Celý projekt zahájíme v lednu 2015," konstatoval ředitel integrované střední školy Tomáš Mašek. „Stavební úpravy skončí v červenci 2015, a příští školní rok tak zahájí studenti v nových prostorách," vylíčil Tomáš Mašek.

Houslařská škola se během stavebních prací bude muset přestěhovat do školních prostor v chebské ulici Křížovnická.

„Novým prvkem, který se u budovy houslařské školy objeví, bude přístavba truhlárny. V ní následně hodláme vytvořit centrum dřevozpracujících oborů," vylíčil ředitel školy.

Pro ISŠ to znamená, že se k oboru Umělecko-řemeslná stavba hudebních nástrojů přidá i obor Truhláři.

Stavba truhlárny bude přímo sousedit se současnou budovou houslařské školy v ulici Obrněné brigády.

„Celkové náklady na rekonstrukci a přístavbu nové učebny dosáhnou 23 milionů korun. Z této částky bude několik procent hradit také Evropská unie, protože jsme zažádali o příspěvek," dodal ředitel Tomáš Mašek.