Chebsko – Silvestrovská noc patří pro záchranářské složky k těm nejkritičtějším a Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje je v plné pohotovosti.
„Při používání zábavní pyrotechniky by všichni měli být maximálně opatrní.

Nejen že zde hrozí nebezpečí úrazu, ale i vysoké nebezpečí vzniku požáru. Používání pyrotechniky v uzavřených prostorách je vyloženě hazard, nesprávné používání v otevřeném prostranství také může způsobit velké škody,“ uvedl mluvčí hasičů Martin Kasal.

„V celé republice stoupá počet událostí během silvestrovské noci a ani Karlovarský kraj není výjimkou. Během loňské oslavy příchodu nového roku hasiči řešili i událost, kdy při amatérském ohňostroji došlo k popálení dvou osob.

Vzhledem k dostupnosti těchto nebezpečných ´hraček´ je z pohledu hasičů silvestrovská noc jednou z nejkritičtějších v celém roce. Na všech stanicích i na operačním středisku slouží hasiči v plném stavu,“ informoval a přidal několik rad:

„S pyrotechnikou manipulujte zásadně na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti od dalších objektů, aby nemohlo dojít například k vniknutí výbušnin do oken či zapálení střechy.

Obzvláště rizikové jsou pak prostory blízko zdravotnických či školských zařízení. Se zábavní pyrotechnikou se samozřejmě nesmí mířit na lidi. Neodpalujte znovu pyrotechniku, která již jednou selhala. Se zábavní pyrotechnikou nesmíte manipulovat, pokud jste pod vlivem alkoholu, popřípadě dalších drog. Obzvláště varovné jsou i pokusy některých lidí odpalovat pyrotechniku zasazenou do skleněné láhve. Tento experiment může způsobit vážná, až smrtelná zranění,“ varoval.

Každý rok k úrazům způsobených pyrotechnikou vyjíždí i záchranná služba. „Rady jsou všeobecně známé,“ uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Hutta. „Bohužel se vždy najde někdo, kdo si například rachejtle vyrábí doma. Takovéto pokusy nezřídka končí popáleninami rukou či obličeje,“ dodal.

NATAŠA VAVŘÍKOVÁ ŠMATOVÁ
JANA BEŽÁKOVÁ