Město Aš už našlo zájemce o budovu bývalého kina. Po několika letech hledání využití se tak zbaví budovy v centru města.
„Budova bývalého kina se nachází na Masarykově náměstí, před několika lety byla kvůli špatnému stavu elektroinstalace uzavřena,“ upřesnil mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.
Ještě před několika lety město plánovalo, že budovu opraví a využije pro kulturní potřeby města. Náklady by ale byly poměrně vysoké. „Uvažovali jsme o rekonstrukci celého objektu pro kulturní potřeby obyvatel města. Později orgány města situaci přehodnotily a v lednu 2006 jsme zveřejnili záměr prodat budovu bývalého kina,“ doplnil.
Město budovu prodá za 3,9 milionu korun. Zájemce, kterému byl nyní prodej schválen, zamýšlí přebudovat bývalé kino na fitness studio. Loni také město zrušilo Městské kulturní středisko a organizací kultury v Aši pověřilo po výběrovém řízení soukromou agenturu. Další výběrové řízení má vybrat poskytovatele kulturních služeb na tři roky dopředu, do roku 2010. V příštím roce vydá město na podporu kultury celkem 2,7 milionu korun.