Při nich si mohou návštěvníci v nasvícených interiérech vlastním tempem a vlastní cestou prohlédnout vybrané části klášterních staveb. Po oba večery bude v Hroznatově akademii kláštera v Teplé otevřeno od 19 do 24 hodin. Připojit se můžete kdykoli. Návštěvu si můžete zpestřit hledáním tajenky, která je skryta v detailech budov.